Förtal av 15-åringen

FRÅGA
Hej!Jag har blivit polisanmäld för ett ofredande där målsägande hävdar att jag ska ha väntat på hen utanför hens bostad samt gått efter hen när hen var på väg hem, samt flåsat högljutt och betett mig obehagligt. När hen vönde sig om ska jag sedan varit borta.En förundersökning lades inleddes, förhör hölls med mig samt en annan person som kunde vittna om att jag befann mig hemma vid detta tillfälle och således inte kunde ha begått detta brott. Utredningen har nu lagts ner. Under tiden jag var misstänkt blev jag erbjuden anställning som väktare, men fick avslag på min ansökan hos länsstyrelsen då de kunde se att jag var misstänkt i ett brott.Denna anmälan var helt påhittad och kostade mig ett jobb. Utbildning, hotell, mat, samt resa hade hunnit blivit bokade av min tilltänkta arbetsgivare.Finns det grund för att anmäla denna person för förtal? Alternativt kan jag ha rätt till något skadestånd?Denna person har anmält personer för liknande saker tidigare. Personen i fråga är 15år.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Förtal finns i 5 kap. 1§ Brottsbalken:

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."

Förtal blir aktuellt om anklagelsen skett till någon annan än bara dig. Det är viktigt att andra tog del av vad du blev anklagad för. För att det ska vara tal om förtal krävs också att någon utpekade dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt, och att detta görs för att utsätta dig för andras missaktning. Eftersom din tilltänkta arbetsgivare fick feta om det, så kan man prata om personens skyldighet till förtal då arbetsgivaren tog del av du blivit anklagad för.

En person som är 15 år eller mer får dömas till någon påföljd. Enligt skadeståndslagen kan ungdomar, tilldömas skadestånd för en handling. Det här innebär att du kan ha rätt till skadestånd.

Grundregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal utan initiativet ligger hos den person som anser sig blivit utsatt för brottet. Om du anser dig ha blivit utsatt för förtal kan du därmed väcka ett enskilt åtal. Dock åklagaren har ingen skyldighet att medverka vid ett sådant åtal.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail Atayev
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?