Förtal att undergräva någons trovärdighet i tidningen?

FRÅGA
Hej har en fråga som jag tycker är intressant.Om t ex någon som tycker han är någon slags expertarkitekt går omkring i ett villaområde på en mindre ort och fotograferar vissa villor för att sedan lägga ut i ortstidningen och uttala att dessa är det fulaste arkitektmässigt han sett, att de väcker anstöt och borde rivas. Detta går bra, det ryms under yttrandefriheten.Om sedan en ägare till en av de här villorna går ut i samma ortstidning och påtalar att den här självutnämnde expertarkitekten inte har något som helst kunnande inom området utan enbart har för avsikt att få uppmärksamhet i sin egenskap av den misslyckad person som han är. Detta ryms däremot inte under yttrandefriheten och han kan då anmäla villaägaren för förolämpning eller förtal, är det så svensk lag fungerar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Förtalsbrottet regleras i brottsbalken 5 kap 1 §. Där stadgas att den som utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt döms för förtal. Denna regel har dock ett undantag: Om uttalandet är sant eller gärningsmannen hade skälig anledning att tro att det var sant och det med hänsyn till omständigheterna anses försvarligt döms man inte till ansvar.

Det är korrekt att nån som offentligt skriver att somliga hus bör skrivas inte döms för förtal. Hus och andra föremål är nämligen inte förtalsbrottets skyddsobjekt. När det kommer till någon som responderar på sådana utlåtanden genom att undergräva "expertarkitektens" trovärdighet kommer förtalsbedömningen således först att ta sikte på om denne utpekas som klandervärdig eller brottslig på ett eller annat sätt. Om så är fallet bedöms sanningshalten i påståendet eller om det finns skälig anledning att tro att uppgifterna är sanna. Om de är sanna bedöms om uppgifterna är försvarliga med hänsyn till omständigheterna. Här måste det tas i beaktning huruvida "expertarkitekten" är en offentlig person, hur många som nås av uppgifterna samt uppgifternas karaktär. Beroende på detta kan sedan sägas om det är försvarligt. Om personen inte är offentlig person, exempelvis, är chansen mindre att det skulle anses försvarligt. Värt att uppmärksamma är dock att den som står risk för straffansvar inte är den som redogjort för uppgifterna, utan den ansvarige utgivaren för ortstidningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?