Förtal att sprida uppgifter till grannar, arbetskamrater m.fl.?

FRÅGA
Mitt ex smutskastar mig och förtalar mig till grannar, hyresvärden, arbetskamrater, nya kvinnor han träffar, på sociala medier, ja överallt där nån orkar lyssna på honom tillräckligt länge. Påstår att jag är psykopat, att jag missbrukar alkohol dygnet runt - det är för övrigt han som är alkoholist, fick sparken från sitt arbete pga alkoholmissbruk - att jag skulle ha hotat att tända eld på honom, att jag förstört hans kläder och foton från hans barndom, att jag varit otrogen med flera olika män under vårt äktenskap. Påstått att jag har en borderlinediagnos. Inget av detta är sant, jag har inga diagnoser öht, är inte alkoholist, har aldrig varit otrogen. Med tanke på att det är en icke oansenlig mängd människor han förtalat mig inför undrar jag om det går under förtal?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först ska sägas att jag beklagar situationen du hamnat i och jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ditt ex kan ha begått brottet förtal. I mitt svar kommer jag först gå igenom vad som allmänt krävs för att begå brottet förtal för att sedan göra en bedömning om vad jag tror gäller i ditt fall. Slutligen ges ett förslag på hur du kan gå vidare. Regler om brott hittas i brottsbalken.

Vad krävs för att begå brottet förtal? och kan ditt ex ha begått brottet?
För att något ska räknas som förtal krävs att följande kriterier är uppfyllda:
1. Personen som blir utpekad ska vara vid liv.

2. Uppgiften som lämnas ska vara lämnad till en annan person än den utpekade. I ditt fall har uppgifter lämnats till grannar, hyresvärden, på sociala medier m.fl.

3. Uppgiften har lämnas vidare genom framställan eller spridning. I ditt fall är spridning aktuellt. Då ditt ex spridit uppgifter på sociala medier och pratat med flera personer bör kriteriet vara uppfyllt.

4. Uppgiften ska spridas i syfte att missakta den andre. Med missakta menar man att det ska vara i nedsättande syfte. Det krävs dock inget bevis på att uppgiften medfört missaktning. I ditt fall sprider ditt ex uppgifter till andra som bl.a. säger att du har missbrukarproblem och begår brott genom att hotas och tar sönder hans egendom. Detta skulle jag säga är sådana uppgifter som typiskt sett är ägnade att framkalla missaktning hos andra.

Det finns dock undantag från när man kan bli dömd för brottet förtal och det är om personen som spridit uppgifter var skyldig att uttala sig (till exempel i rättegång) eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften också var sann eller slutligen om personen hade skälig grund för sitt agerade.

Det går inte att ge dig ett säkert svar på om det ditt ex har gjort räknas som förtal då det i slutändan är domstolen som avgör det. Utifrån information i din fråga så anser jag att det kan röra sig om förtal.

Hur kan du gå vidare?
Jag skulle råda dig till att anmäla det hela så fort som möjligt. Det kan du göra via telefon på 114 14, eller genom polisens hemsida. En anmälan brukar oftast följas av ett förhör hos polisen, för att de ska kunna försöka reda ut vad som hänt. Förtalbrottet utgör ett målsägandebrott. Detta innebär i regel att det är du som ska väcka åtal, och inte åklagaren. Viktigt att veta är att det finns en risk för att du kommer att behöva betala både dina egna och motpartens rättegångskostnader, om du skulle förlora målet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1140)
2021-02-22 Kan åklagare föra åtal om förtal?
2021-02-20 Förtal och mobbning av kollega?
2021-02-20 Vilka är förutsättningarna för förtal?
2021-02-18 Vad menas med ärekränkning och förtal?

Alla besvarade frågor (89488)