Förtal att sprida dom på facebook

FRÅGA
Är det på något sätt olagligt att berätta för andra om att någon i min närhet är dömd för brott? Vederbörande är dömd både mot mig och min syster och min mamma. Mot mig är det olaga hot, min mamma misshandel och min syster skadegörelse. Är det olagligt att visa/skicka domstolens beslut till andra? Att lägga ut ett inlägg på Facebook om domen? Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att vi kan besvara din fråga.

Förtal

Reglerna om brott och straff finns i Brottsbalken (BrB). Det relevanta brottet att undersöka här är förtal, 5 kap. 1 § BrB.

Om något är ett förtal kan i din situation (och även oftast annars) delas upp i en trestegs prövning.Steg 1: Är de ett förtal?Steg 2: Är de försvarligt?Steg 3: Är de sant eller att man grund för att tro att de var sant?Uppfylls steg 1 och inte både steg 2 och 3 så är de ett brott.Steg 1: Är de ett förtal?

För att vara ett förtal måste utpekande ha spridits till någon annan än dig själv och den utpekade, d.v.s du kan säga vad du vill så länge som de inte sprids till någon annan person än den du pekar ut (de kan då vara andra brott men inte förtal). I ditt fall så sprids de genom att domen skickas vidare eller man gör inlägget på Facebook. Vidare måste utpekade antingen vara att personen är en brottsling, har ett klandervärt levnadssätt eller att uppgiften är ägnad att utsätta den andra för missaktning, 5 kap. 1 § första stycket BrB

Att dela en dom eller att skriva på Facebook att någon är en misshandlare eller våldtäktsman är att peka ut någon som brottsling. Klandervärd i sitt levnadssätt ska vara något långvarigt. T.ex långvarigt alkohol/narkotika missbruk, sexuell lösaktighet eller att man var nazist under andra världskriget. Uppgift som ägnad att utsätta för missaktning är uppgifter av allvarligare beskaffenhet. De ska bedömas från fall till fall med utgångspunkt i den utpekades situation, NJA 2014 s. 808. Ett exempel är att man uppgav att en person hade medverkat i en porrfilm, NJA 2003 s. 567.

Steg 2: Steg 2: Är de försvarligt?

I denna bedömningen spelar inte om de är sant eller ej någon roll. De kommer först i steg tre. I steg två så är de åklagaren som har bevisbördan på att visa att ett uttalande inte var försvarligt, 5 kap. 1 § andra stycket BrB. I denna bedömning ska man beakta hur allvarligt påståendet var, till vem de lämnades, varför de lämnades och vad syftet var, NJA 1962 II s. 148. Är de en del av en nyhetsförmedling så är ribban mycket hög samma gäller vidarebefordring av saker som precist har hänt. Att sprida en dom precis efter att den har meddelats är nästan alltid försvarligt och de kan även vara det om de sprids senare som en varning. De behöver dock inte vara de om de har gått en lång period och domen har fallit i glömska. Andra syften som gör att de oftare är försvarligt är om de är del av vetenskapen eller media, NJA 2003 s. 567.

Hur de sprids och till hur många spelar också roll. De är skillnad på om de sprids till en sluten krets eller om de aktivt sprids till hela allmänheten. I din situation kan de alltså vara skillnad på att skicka den vidare till några personer mot att sprida den till allmänheten t.ex i en offentlig facebook grupp.

Steg 3: Är de sant eller att man grund för att tro att de var sant?

De är i steg tre som man prövar om de är sant eller om man hade skälig grund att tro att de var sant, 5 kap. 1§ andra stycket BrB. Bevisbördan är här på den som gjort uttalandet men de är lägre än normalt i straffrätten. Hur starka bevis man har beror på hur tydligt utpekandet är och vart de lämnas. De är skillnad att säga till sin krets att någon är våldtäktsman och man har bevis mot att skriva samma sak till alla sina facebook vänner utan några bevis. Har något sagts i en dom får de ses som sant, men man måste komma ihåg att uttalandet trots att de är sant måste "klara" steg 2.

De kan alltså vara straffbart att sprida att någon är en dömd brottsling. Detta till exempel om de är ett brott som skedde mycket länge sedan, de görs på ett sätt som är till för att skada eller de är mot en person som lider stor skada av spridningen.

Jag hoppas de besvara din fråga.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1116)
2021-01-26 uttalande om ett egendom kan vara ful
2021-01-25 Kan en förening dömas för förtal?
2021-01-25 Förolämpning?
2021-01-24 Min dotter anklagar mig för sexuella trakasserier och skriver detta på Facebook, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (88529)