Förtal att sprida att någon är homosexuell?

Hej! Är det brottsligt att sprida rykten om att någon är homosexuell vilket inte stämmer?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottsligt att sprida rykten?
Rykten som sprids kan ses som förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700)). Brottet förtal är uppdelat i två delar, först måste några förutsättningar föreligga för att förtal skall föreligga i teknisk mening, sedan ser man till omständigheter i det enskilda fallet.

5 kap. 1 § 1 st. Förtal
För att förtal skall föreligga skall en person bli utpekad som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Det finns inget krav att uppgifterna som sprids skall vara falska, de kan alltså mycket väl vara sanna och ändå vara brottsligt. Det krävs dock att ryktet sprids till andra människor. Att någon utpekar dig som homosexuell kan inte ses som varken att de utpekar dig som brottsling eller ett klandervärt levnadssätt. Det skulle eventuellt kunna vara en uppgift som är menad att få andra personers missaktning.

5 kap. 1 § 2 st. Förtal
Utifrån omständigheterna kan jag inte bedöma om förtal föreligger eller inte i detta hänseendet. Men om det uppfyller de tekniska kraven för förtal kan man sedan gå vidare till nästa del av förtal.

Bedömning av omständigheter ser till bedömning av försvarligt. Det är väldigt svårt att säga något generellt om denna bedömningen, det beror väldigt mycket på det enskilda fallet. Man gör en avvägning mellan den enskildes rätt till integritet och intresset av yttrandefrihet.

Om den tekniska delen av förtalet är uppfyllt och det inte går att försvara att personen spred uppgiften föreligger förtal.

Beviskrav
Du bör dock tänka på att domstolen även ställer höga beviskrav i brottmål, just vid förtal kan det vara väldigt svårt att bevisa vad det är som "egentligen" har hänt.

Sammanfattning
Det kan vara så att spridningen av ryktet om att man skulle vara homosexuell kan ses som förtal, men det är inte säkert. Det är också svårt att bevisa, det krävs alltså att man kan styrka att det är ett förtal.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen NorelindRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo