Förtal att lägga ut uppgifter på Lexbase?

FRÅGA
Har haft tvistemålet ärende i domen står att personen lider av bipolär sjukdom är det lagligt att lägga ut det på lexbase
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Domar är allmänna handlingar och vem som helst är fri att ta del av innehållet enligt reglerna i Tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Däremot kan vissa saker i en allmän handling ibland skyddas av sekretess, om det är motiverat med skydd för den enskilde. Därför brukar det till exempel inte framgå av en dom vem som är målsägande i ett åtal rörande sexualbrott. Om någon sådan sekretessbestämmelse inte finns kan vem som helst ta del av uppgiften. Vi har också en grundlagsstadgad yttrandefrihet som följer av Yttrandefrihetsgrundlagen när det gäller internet.

Däremot är det inte alltid att publicera uppgifter om andra människor på ett sätt som kan vara kränkande. Det som blir aktuellt är främst bestämmelse i brottsbalken om förtal, som stadgar att "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning" kan dömas för förtal. Det som är värt att notera är att det kan utgöra förtal även att sprida uppgifter om någon som är sanna. Även om dessa förutsättningar är uppfyllda så kan man gå fri från ansvar om det var försvarligt att lämna uppgiften samtidigt som den antingen var sann eller man hade skälig grund för den.

Det finns många olika faktorer som spelar roll, bland annat till hur stor krets en uppgift sprids, i vilket sammanhang uppgiften förekommer och liknande. I ett fall från Högsta domstolen 2014 dömdes två personer för förtal efter att ha lämnat uppgifter om en persons brottslighet, just eftersom de inte ansågs ha skälig grund för att lämna uppgifterna, som i och för sig var sanna rörande brottsligheten. Det spelar alltså också roll i vilket syfte man lämnar uppgifter om en person.

Just vad gäller Lexbase så har den ansvarige utgivaren åtalats, men friats, för förtal. Det var Stockholms tingsrätt som i en dom i april 2015 inte ansåg att det utgjorde förtal att sprida uppgifter på det sättet som sajten gjort. Man ska dock komma ihåg att domar från en tingsrätt inte är prejudicerande, och att sakomständigheterna i det enskilda fallet är vad som avgör om någonting är brottsligt eller inte. Mer än så kan nog inte sägas utan att veta samtliga omständigheter kring saken.

Hoppas att du tycker att du fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att höra av dig igen!
Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1108)
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott
2021-01-16 Är det brottsligt att berätta om en tidigare relation
2021-01-16 Ekonomiskt förtal

Alla besvarade frågor (88257)