Förtal att kalla någon rasist?

FRÅGA
Min arbetskamrat påstår att jag har rasistiska värderingar. Hon har uppgett ett antal uttalanden som jag absolut inte sagt. Ord står mot ord. Jag är mycket chockad över detta. Kan man anklaga henne för förtal eller något sånt? Jag tycker inte man ska komma undan med sådana påståenden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förtal är när en person sprider uppgifter om någon annan med avsikt att utsätta denne för andras missaktning eller att utpeka denne som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. En allmän uppfattning lär vara att det är klandervärt att vara rasist, varför förtal kan bli aktuellt i detta fall. Förtal är brottsligt enligt svensk lag, vilket framgår av 5 kap. 1 § Brottsbalken och kan resultera i att den förtalande parten döms till böter. En förutsättning för att spridandet av dessa uppgifter ska räknas som förtal är att de lämnas till någon annan än dig det rör, det vill säga tredje man. Det räcker att beskyllningen är ämnad att utsätta dig för missaktning för att förtal ska bli aktuellt, den måste alltså inte resulterat i en faktisk missaktning från uppgiftsmottagarnas sida.


Din kollega kan dock ha rätt att lämna sådan information som vi nu talat om, förutsatt att den är sann. Av din redogörelse framgår dock att hon påstått att du gjort diverse uttalanden som du faktiskt inte gjort. Detta kan utgöra förtal, då spridandet av denna felaktiga information kan varit ämnad att skada ditt anseende.


Även förolämpning i 5 kap. 3 § Brottsbalken kan bli aktuellt här. Skillnaden mellan förolämpning och förtal är vem meddelandet riktas till. En förolämpning riktas till dig direkt, medans i ett förtal så riktas meddelandet till tredje man.


Lite beroende på vad som sagts, och till vem det sagts så kan alltså både förtal och förolämpning bli aktuellt i det här fallet. Om dessa uppgifter lämnats muntligen föreligger dock rätt omfattande bevissvårigheter för dig ifall du skulle bestämma dig för att dra din kollega inför domstol. Förutsatt att det inte finns vittnen som kan vittna om att du faktiskt inte gjort dessa uttalanden blir det nog svårt att vinna framgång i rätten.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga.

Med vänliga hälsningar

Erik Claeson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1049)
2020-10-29 Brottet förolämpning
2020-10-29 Falska rykten på sociala medier, är det förtal?
2020-10-29 Fråga om förtal eller grovt förtal
2020-10-27 Är kränkande uttalanden brottsliga om de endast uttalats till en person?

Alla besvarade frågor (85595)