Förtal att hänga ut brottsmisstänkt?

Hej! Min sambos cykel var just stulen utan för vår bostad (lägenhet). Vi var inte hemma vid tillfället, men en förbipasserande såg händelsen och fotograferade en man som med en bågfil står och sågar upp ett ganska kraftigt lås som cykeln var låst med. Nu är frågan får man publicera bilden på internet och uppmana allmänheten att kontakta polisen om dom ser någon som stämmer in på signalementet (bilden) och eller cykeln?

Mannens ansikte syns inte helt men delvis då han står framåtlutad och man ser mannens ansikte delvis i profil.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Att lägga ut en bild på någon som begår en brottslig gärning kan i sig vara ett brott om det faller in under förtalsbestämmelsen i brottsbalken 5 kap. 1 § - "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."

Att lägga ut en bild på det sätt som du beskriver kan därför utgöra förtal och därmed vara brottsligt enligt 5 kap. 1 § BrB. Om personen går att identifiera har du utpekat denne som brottslig och det är därmed ett brott mot 5 kap. 1 §. Emellertid är förtal ett brott som kräver att den som har blivit utsatt stämmer den som har begått brottet, detta innebär att personen på bilden som du utpekar som brottslig måste stämma dig. Som du förstår är ett sådant scenario kanske inte så troligt eftersom personen i sin tur erkänner sin skuld. Jag föreslår dock att du ger bilden till polisen och låter dem hantera brottsutredningen.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo