Förtal att fråga om politikers inställning till SD?

FRÅGA
Om man i sociala medier frågar en kommunal politiker i tex en moderat frågan när det gäller samarbete med sverigedemokraterna som har har nazistiska rötter följande.På vilken sida ställer du dig .Vilket underförstått kan uppfattas som att man delar sverigedemokraternas grundvärdering.Är detta förtal eller brottsligt då en kommunalpolitiker är offentlig personTony
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag uppfattar din fråga undrar du om det är straffbart att öppet i sociala medier (inför andras beskådan) fråga en politiker kring dennes inställning till politiskt samarbete med Sverigedemokraterna (SD). Bestämmelser kring (de flesta) brott hittar du i brottsbalken (BrB).

Förtal att sprida uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning

Det brott som potentiellt skulle ligga närmast till hands är – precis som du pekat ut – förtal. I detta fall skulle förtalet bestå i att den som frågar ut politikern om dennes ställning till SD också på så vis gör sig skyldig till att sprida en uppgift som typiskt kan tänkas leda till att politiker utsätts för andras missaktning (5 kap. 1 § BrB). Situationen du beskriver torde dock inte utgöra förtal av flera skäl. Dels är osäkert huruvida det kan anses att frågeställaren sprider en sådan uppgift som avses i paragrafen – det är ju politikern själv som väljer att tillkännage sin åsikt. För det andra är det högst tveksamt om en välvillig inställning till samarbete med SD överhuvudtaget skulle leda till en förtalsgrundande missaktning (ogillande) från allmänheten. Hursomhelst skulle allmänhetens legitima intresse i att veta var en politiker står i denna fråga rättfärdiga att denna information framkommer. Jag kan med säkerhet säga att artigt framställd fråga till en politiker därför inte skulle utgöra förtal, eller något annat brott för den delen.

Däremot blir situationen möjligtvis annorlunda om frågan ställs på ett tillspetsat vis, där udden i frågeställarens meddelande är riktad mot att framställa politikern som nazistanhängare. Då kan en spridning av en sådan uppgift – dvs. ett tydligt uttalande där politikern kopplas till högerextremism – kunna utgöra förtal eller möjligtvis brottslig förolämpning, även om det sistnämnda är ett mycket ovanligt brott (5 kap. 3 § BrB). Huruvida situationen är brottslig eller inte beror alltså på hur frågeställaren väljer att formulera sig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (995)
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?
2020-07-30 Kan ett Facebookinlägg utgöra grund för förtal?

Alla besvarade frågor (82649)