Förtal att berätta till en dömds familj om domen

FRÅGA
Hej Jag jobbar som polis. Jag blev slagen av en en man som blev dömd att betala mig skadestånd. Han verkade ångerfull och lovade att betala. Jag hade kontakt med honom och hans fru angående när och hur pengarna skulle överföras. Helt plötsligt upphörde kontakten och jag har inte sett röken av skadeståndet. Det har nu gått över 1 år och jag har försökt få tag på honom genom att ringa hans familj och söka honom den vägen. Jag berättade även varför jag sökte honom. Jag berättade alltså att han är dömd för att ha slagit mig. Nu har jag plötsligt fått ett meddelande om att han har polisanmält mig för detta ! Kan detta gå hans väg ? Det kan väl ändå inte vara förtal eller trakasserier när han är dömd. Offentlig dom. Har jag tystnadsplikt gällande en offentlig dom?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tänkte först berätta angående att han försökt anmäla dig för brott därefter tänkte jag gå in på hur du kan gå tillväga för att få betalt.

Jag vet inte exakt vad du sagt till honom eller hans familj, men jag antar att du inte sagt att du ska begå ett brott om han inte betalar, alltså kan det inte vara fråga om olaga hot eftersom då krävs att du ska hota med olaglig gärning.

Vad som skulle kunna tänkas blir aktuellt är som du befarat förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken (nedan förkortat BrB, länk till lagen här).

Rekvisiten för förtal är att utpeka någon som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på något annat sätt lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

I det andra stycket står däremot att om det var försvarligt att uttala sig om detta och kan du visa att den är sann eller om du har skälig grund för den så går du fri från ansvar. Det spelar ingen roll om uppgiften är sann eller falsk, man kan dömas för förtal ändå, men är det sant och du har goda skäl att berätta om den så är det försvarligt.

Vi börjar med rekvisitet utpeka någon som brottslig eller klandervärd. Kan det du sagt till den dömdes föräldrar (att han är dömd och ska betala skadestånd) vara att utpeka någon som brottslig eller klandervärd? I doktrin talas det om att det ska vara fråga om något som är nedsättande för dennes goda namn och rykte. Detta ska bedömas med utgångspunkten i den sociala värderingen för personen inom orten och den egna umgängeskretsen. Nu vet inte jag vad det är för person som misshandlade dig, så jag kan inte helt utesluta att det är att anse som förtal, än så länge.

Därefter kommer vi in på rekvisitet om det var försvarligt att lämna uppgiften. Här finns inte så mycket praxis rörande avslöjande i familjeförhållande, och en av anledningarna är för att det kan vara försvarligt att säga till en persons familj att han begått brott. Jag menar alltså att om det är att utpeka någon som brottslig eller klandervärd så gör detta att du blir friad. Det är helt enkelt försvarligt att berätta för ens familj att denne begått ett brott och du vill ha skadestånd när du söker dem.

Därefter kommer vi in på sanningsbevisningen. Lämnar du en kränkande uppgift som du kan visa är försvarlig (som jag anser att den är) och sedan att den är sann går du fri från ansvar. Du har ju en dom och detta är allt du behöver visa upp för att bevisa att din uppgift är sann om personen skulle anmäla dig och åklagaren skulle väcka åtal. Jag skulle alltså anse att du kommer gå helt fri från ansvar om han skulle anmäla dig för förtal och jag anser inte att något annat brott blir tillämpligt.

Nu till hur du kan göra för att få in ditt skadestånd. Eftersom du har en dom att han ska betala skadestånd så är detta väldigt väldigt enkelt. Du behöver endast gå till kronofogden. Jag bifogar en länk nedan till kronofogdens hemsida om att ansöka om verkställighet. Du följer bara de anvisningar där och de hjälper dig att få personen att betala. Detta hade du kunnat göra direkt utan att ta kontakt med honom men det är bra att försöka nå personen själv innan. Men det är som sagt inget krav.

Jag hoppas detta besvarat dina frågor. Har du fler funderingar lämna en kommentar här på hemsidan så ska jag försöka svara så fort som möjligt.

Länk till kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Ansokaomverkstallighet.html

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1022)
2020-09-20 Begår man ett brott när man sprider falska rykten om en person?
2020-09-15 Är det förtal att berätta för andra att någon har HIV-sjukdom?
2020-09-14 Kan en skrivelse utgöra förtal?
2020-09-12 Förtal mot företag?

Alla besvarade frågor (84194)