Förtal att berätta om brott?

Hej!

Jag är involverad i en verksamhet där jag uppmärksammat flera gånger att folk begår avskyvärda brott. Jag kan dock inte bevisa detta men samtidigt vill jag att värden ska veta vad jag sett och hört!

Kan jag hänga ut personer i publikationer utan att ha bevis för vad de gjort? Eller bör jag endast kritisera verksamheten?

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om du blivit ett vittne till, det du beskriver som "avskyvärda brott", så är mitt råd till dig att i första hand ta kontakt med Polis och eventuellt andra brottsbekämpande myndigheter beroende vilket slags brott det rör sig om. Dessa myndigheter har till arbetsuppgift att stävja och motverka brottslighet och kommer därför troligen kunna vara dig till hjälp.

Din fråga rör huruvida du får sprida dessa uppgifter i olika medier. Den rättsliga regleringen kring detta ser lite olika beträffande i vilket medium som du väljer att sprida dessa uppgifter. I grund och botten skulle det främst röra sig om ett ärekränkningsfall enligt Brottsbalkens 5 kapitel som faller under förtalsbrottet du skulle kunna bli åtalad för. Det finns dock omständigheter som kan rättfärdiga att du skriver om dessa uppgifter och sprider dem vidare. Det som då får göras är en slags försvarlighetsbedömning kring de uppgifter du lämnar och varför du lämnar dem. Denna försvarlighetsbedömning görs från fall till fall och det är på basis av din fråga svårt att avgöra i ditt fall. Mitt primära råd till dig kvarstår dock: att ta kontakt med polismyndigheten.

Robin HenningsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo