Förtal att återge brottmålsdom samt betydelsen av ”allvarlig karaktär”

FRÅGA
Hej!Jag var i kontakt med Polisen angående kriterierna om det är förtal eller inte och fick bland annat detta svar: ´´Obetydligt klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen utan uppgiften måste vara av allvarligare karaktär``.Då undrar jag om det räknas som förtal ifall man avslöjar att någon har problem med alkohol och droger genom att hänvisa till en brottmålsdom där det framgår. Är det en uppgift av allvarligare karaktär?Kan ni ge några exempel på uppgifter som är obetydligt klandervärda? Jo, gällande det här med obetydligt klandervärda så menas det väl att uppgiften inte är allvarlig nog för att det ska bli fråga om förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du hänvisar till en brottmålsdom bör du kunna förmedla uppgiften utan att göra dig skyldig till förtal (jfr här 5 kap 1 § 2 st Brottsbalken). Du kan ju via domen påvisa att uppgiften är sann eller i vart fall att du haft skälig grund för att antaga den vara sann. Dock finns viss reservation (värt att tänka på) att det kan ha skett förändringar i en personens karaktärsdrag eller handlingsmönster efter en dom. Därmed bör du vara försiktig med att dra alltför långtgående egna slutsatser kring personens nuvarande alkoholproblematik. Att bara återge vad som står i domen (med vissa obetydliga avvikelser därtill) torde dock aldrig kunna vara tillräckligt för att utgöra förtal.

Gällande det sista du skriver har du helt rätt, obetydligt klandervärda=inte allvarlig nog. I förarbeten uttrycks tydligt att det ska vara frågan om uppgifter av "allvarligare beskaffenhet" för att det ska bli frågan om förtal. En uttömmande uppräkning är här helt omöjligt att göra. Exempel i doktrinen är att en beskyllning för en trafikförseelse inte är av allvarligare karaktär medan att beskylla någon för rattfylleri är av allvarlig karaktär. Hänsyn kan också tas till exempelvis målgrupp samt den "allmänt rådande uppfattningen i samhället" om en uppgift är av allvarlig karaktär eller ej.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din synnerligen intressanta fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?