Förtal anklagelse om brott

Hej, är det möjligt att anmäla en kvinna för förtal när hon springer runt och säger till folk att jag våldtagit henne?.. Anledningen till att hon säger det är att hon är/va en god vän till mitt ex som ogillade att vi hade haft sex så då sprider hon rykten om att det va våldtäkt för att hon själv ska verka oskyldig emot mitt ex. Ingen blev tvingad till någonting, båda två var lika mycket med på det.. Ingen anmälan har kommit från henne pga att det är ren lögn men det är ju något som verkligen skadar mitt rykte och får folk att kolla snett på mig resten av livet oavsett. Mvh.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar din situation

De bestämmelser som gäller i din situation finns i brottsbalken, förkortad BrB som du kan hitta här.

Förtal

Det du beskriver låter i min mening som brottet förtal (BrB 5:1).

Bestämmelsen om förtal har följande lydelse:

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."

Kort sagt så innebär bestämmelsen att om en person pekar ut en annan person som brottslig eller ohederlig och genom detta har som mål att få andra att ogilla den utpekade så kan hen dömas för förtal till böter. Personen kommer dock inte dömas om det fanns en god anledning att peka ut personen, exempelvis att det som sagt varit sant.

Det finns också möjlighet att dömas för grovt förtal där man tar hänsyn till om uppgiften gjort allvarligt skada för den drabbade. (BrB 5:2). För grovt förtal kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år.

I ditt fall så har ju kvinnan utpekat dig som brottslig genom att anklaga dig för en våldtäkt och genom detta försökt få andra att ogilla dig. Jag tror därför mycket väl att hennes handlande skulle kunna falla in under förtal enligt BrB 5:1. Utifrån det du skriver kan jag inte avgöra om det kan röra sig om grovt förtal men detta skulle exempelvis kunna vara fallet om anklagelsen fått stor spridning och gjort mycket skada för dig.

Rätt till ersättning

Jag kan också passa på att kort nämna att i det fall hon skulle dömas för brottet så har du också möjlighet att kräva ersättning enligt skadeståndslagen 2:3.

Hoppas att detta besvarade din fråga och återkom gärna igen om något var oklart

Jean NaboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”