Förtal anklaga för otrohet

Hej, Jag har nyligen separerat från en man som jag levt tillsammans med i nästan 20 år. Under hela vår tid tillsammans har han anklagat mig för otrohet. Jag har aldrig varit otrogen men det spelar ingen roll hur mycket jag än bedyrar och bevisar motsatsen så är han av den åsikten att så fort jag blir ensam med en man så lägger jag upp mig. Vi har en son tillsammans som är 18 år. Min f d är nu 73 år och jag är 57 år. Efter ett års separation så har jag tagit upp kontakten och vi träffas på helger. Nu hände det igen att han anklagar mig för otrohet som aldrig inträffat och det är samma historier som upprepas. Han är mycket sexfixerad och anser att alla tar chansen så fort de får den. Jag tycker att hans fixering är grotesk men då anklagar han mig för att försöka vara något helgon inför honom men luder inför andra. Kan jag stämma honom för förtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förtal stadgas i 5 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5). För det första krävs för att handlingen ska klassas som förtal att personen utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. 

Otrohet är inte brottsligt, men att anklaga någon för det kan anses vara att utpeka personen som klandervärd i sitt levnadssätt och kan utsätta personen för andras missaktning. Huruvida det skulle anses vara fallet bedöms utefter om det anses vara av allvarlig nedsättande beskaffenhet. Det här är upp till domstol att bestämma om det rör sig om förtal eller inte, troligen är det inte så pass allvarligt nedsättande att det ses som förtal.

Vidare ska personens uttalande nått en annan person, alltså ska inte din f.d man endast ha sagt detta till dig utan det här ska ha sagts till eller hörts av en tredje part. Annars kan det inte vara talan om förtal utan istället förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P3S1).

Förtal är som huvudregel målsägandebrott, alltså att målsäganden åtalar. För att en åklagare ska åtala krävs att det anses påkallat ur allmän synpunkt, om det inte anses vara det får inte åklagaren väcka åtal, det här stadgas i 5. kap 5 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P5S1).

Slutsatsen är alltså att det är oklart om det ens rör sig om förtal samt att du själv som målsäganden måste åtala din f.d man om inte åklagaren finner att det är påkallat ur allmän synpunkt.

Jag hoppas att svaret var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Sarah SaajakariRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo