Förtal angående gymmedlemsskap

FRÅGA
Jag har ett medlemsskap på ett gym som har en policy att platschef ska stänga av medlem som "de anser inte har en träning som frömjar hälsa" (träningmani typ) jag har bluvit inkallad till platschefen som vill stänga av mig enl policyn! Jag anser att detta är förtal då det inte ligger någonsom helst fakta bakom hennes påståenden för hennes såkallade "observationer" av min träning. Har jag grund för att påstå att hon bedriver förtal mot mig? Jag upplever ett enormt påhopp av min person som hon inte har någon som helst rätt att bedöma!Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att något ska klassas som förtal måste någon enligt Brottsbalkens 5 kap. 1§ utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Var man skyldig att uttala sig eller var det försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar man att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den, kan man inte hållas ansvarig.

Om påståendena är helt felaktiga måste det röra sig om uttalanden som är relativt grova som utsätter personen för missaktning.

Det är svårt att bedöma detta enskilda fall, men troligen uppfyller uttalanden i en utredning av det slaget inte kriterierna för förtal. Om du vill gå vidare med ärendet råder jag dig att göra en polisanmälan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1148)
2021-03-05 Kan jag anmäla min frus son för förtal när han säger att vi är alkoholister?
2021-03-03 Vad utgör förtal?
2021-03-03 Preskription Förtal
2021-03-01 Kan man anmäla någon för förtal när denne påstår att man inte betalar skatt?

Alla besvarade frågor (89907)