Förtäckt hot?

Min pappas sambo och jag hade meningsskilljaktigheter, det är inget nytt och jag måste erkänna att vi båda är skyldiga till osämjan.

Men hon har nu under morgonen vid upprepade tillfällen sagt "Du ska passa dig jävligt noga.", och när hon har sagt det har hon trängt in mig mot en bänk och kommit väldigt nära. När jag har försöka be om ursäkt och förklara mig för att undkomma situationen som jag uppfattade som mycket hotfull har hon endast upprepat "uppmaningen". När jag har försökt gå sidledes har hon fortsatt tränga mig mot bänken.

Min far bevittnade hela händelsen som pågick under ett par minuter.

Jag undrar nu om detta är att betrakta som ett brott? Jag upplevde situationen som mycket obehaglig och sa att jag kände mig hotad, vilket inte gjorde någon skillnad. Till saken hör att jag är orolig för min far som tidigare har suttit fast i ett destruktivt förhållande med inslag av misshandel, och jag tänker att jag kanske kan hjälpa honom genom att anmäla.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din pappas sambo har begått ett brott när hon trängde in dig mot en bänk och vid upprepade tillfällen sa "du ska passa dig jävligt noga". Regler om brott hittas i brottsbalken.

Har sambon begått ett brott?
Det du beskriver i din fråga låter som att det skulle kunna utgöra ett olaga hot (se 4 kap 5 § brottsbalken).

Olaga hot begår den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid.

Straffansvaret förutsätter alltså hot om brottslig gärning. Med hot om brottslig gärning bör kunna förstås en gärning som av annan person uppfattas som ett påstående om att brottet kommer att utföras.Även förtäckta hot, där den brottsliga gärningen på något sätt antyds, kan utgöra sådant hot om brottslig gärning som avses i paragrafen.

Det du beskriver i frågan är är inte ett hot om brottslig gärning. Då hade sambon behövt uttryckligt hota med exempelvis, misshandel eller grov skadegörelse. Det kan dock utgöra ett förtäckt hot dvs. att hon menar att exempelvis skada dig om du inte "passar dig". Att det är ett förtäckt hot kan stärkas av att hon samtidigt gick mot dig och trängde in dig mot en bänk.

Det är alltid domstolen som i slutändan bedömer om ett brott har begåtts eller inte vilket innebär att jag inte med säkerhet kan säga om sambon begick ett brott eller inte. Det jag kan säga är att sambon kan ha begått brottet olaga hot men det är svårt att bedöma situationer med "förtäckta hot".

Hur kan du gå vidare?
Jag skulle råda dig till att anmäla det hela så fort som möjligt. Det kan du göra via telefon på 114 14, eller genom polisens hemsida. En anmälan brukar oftast följas av ett förhör hos polisen, för att de ska kunna försöka reda ut vad som hänt. Sedan får polisen avgöra om de ska gå vidare med fallet eller inte. Oavsett om polisen går vidare med fallet eller inte kan det vara bra att anmäla.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo