Fört över pengar till eget konto vid fara för konkurs

2017-10-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Min firma har nu gått i konkurs. Har länge fått den att överleva genom att ta privata lån (på mej) och satt in dom på firmans konto. När det sen har funnits pengar över har jag låtit firman betala tillbaka en del. Är det straffbart? Min konkursförvaltare säger att det kan ses som ekobrott. Blev väldigt orolig för det eftersom min tanke hela tiden v ar att rädda firman.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I de fall när någon är på obestånd, eller fara för obestånd föreligger, och denne avhänder sig egendom av betydande värde, kan denne dömas för oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § brottsbalken). Föreligger obestånd eller fara för obestånd, kan även den som fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda medel, lever slösaktigt, företar sig äventyrliga handlingar eller lättsinniga ansvarsförbindelser och på så sätt försämrar sin förmögenhetsställning i avsevärd mån, kan denne dömas för vårdslöshet mot borgenärer (11 kap. 3 § brottsbalken). Detta gäller även om man inte insåg, men hade skälig anledning att anta, att man var på obestånd eller att fara förelåg för obestånd. I detta fall tycks oredlighet mot borgenärer ligga närmast till hands. Men för detta ska dock överföringarna vara av betydande värde. Eftersom jag inte har några fler uppgifter, är det svårt att ta ett konkret ställningstagande. Jag föreslår att du vänder dig till konkursförvaltaren för att förstå vad denne mer utförligt menar, samt att du vänder dig till ett juridiskt ombud som kan bedöma situationen med mer information. Vill du ha biträde från Lawline, kan du kontakta oss på info@lawline.com.

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95785)