FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/07/2021

Försvinner uppgifter om sexualbrott från belastningsregistret?

Hej.

Jag kollade reglerna om gallring från belastningsregistret och slogs av en oroande tanke. Om någon har blivit dömd för sexbrott mot barn, gallras dessa domar också ut efter 10 år, som många andra grova brott, och syns sedan inte i de utdrag som t.ex. förskolor och skolor begär från anställda? Eller finns det speciella regler för den typen av brott?

Jag letade på nätet men lyckades inte hitta någon information om det.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om belastningsregistret och hur uppgifter däri gallras finns stadgade i lag om belastningsregister.

Vad är belastningsregistret?

Belastningsregistret är ett register som bland annat ska innehålla uppgifter om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 §). Uppgifterna i belastningsregistret finns inte alltid kvar utan gallras efter en viss tid. Hur länge en viss uppgift finns kvar i registret beror på vilken påföljd man ålagts för brottet.

När gallras uppgifterna?

Om en person blivit dömd till ett fängelsestraff är huvudregeln att uppgiften om brottet gallras från belastningsregistret tio år efter frigivningen. Vid fängelsestraff räknas alltså inte gallringstiden efter tidpunkten för brottet eller för domen utan från frigivningen från fängelset.

Skyddstillsyn och villkorlig dom gallras enligt huvudregeln tio år efter domen eller beslutet, alternativt fem år efter domen eller beslutet om personen vid tidpunkten för brottet var under 18 år.

Böter gallras enligt huvudregeln fem år efter domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 §).

Det finns dock kompletterande bestämmelser som gör att uppgifter om ett visst brott kan finnas kvar längre än den tid som huvudregeln föreskriver. Om en person döms till en ny påföljd för ett nytt brott under tiden som det fortfarande finns uppgifter om personen i belastningsregistret ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta gäller dock inte om påföljden för det nya brottet är penningböter (18 §). Om en person finns med i belastningsregistret och begår ett nytt brott som förs in gallras alltså ingen av uppgifterna – den tidigare införda uppgiften kan alltså bestå under längre tid om man begår fler brott.

Det finns dock en maxgräns för hur länge en uppgift får finnas med i belastningsregistret. En uppgift måste gallras senast 20 år efter den dom eller det beslut som föranledde att uppgiften fördes in i registret. När det gäller fängelsestraff blir denna maxgränsen, med dagen för domen som utgångspunkt för tidsberäkningen, endast aktuell om tidsfristerna för fängelsestraff också gått ut, dvs tio år efter frigivningen (18 § andra stycket).

Sammanfattning

En uppgift som finns med i belastningsregistret ska gallras efter en viss tid vilket är beroende av vilken påföljd personen ålagts för brottet. Det finns sedermera regler som gör att uppgiften kan vara kvar i belastningsregistret under längre tid om personen begår nya brott, och det finns även regler som föreskriver en maxgräns på 20 år för hur länge en uppgift får finnas med i belastningsregistret innan den måste gallras.

Det innebär att även grova brott så som mord, sexualbrott eller liknande brott också kommer att gallras från belastningsregistret efter en viss tid. Det finns inga specialbestämmelser för den här typen av brott, utan alla brott följer samma regelverk förutom att gallringstiden för en uppgift beror på vilken påföljd som ålagts för brottet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo