FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld31/03/2016

Förstört skuldebrev

Hej, för flera år sedan skrev jag på ett skuldbrev till min dåvarande sambo hos en familjejurist. Sedan har vi kommit överens om att detta skuldbrev ej gäller längre. Alla tre bevittnade kopiorna är förstörda.

Nu har vi separerat för ca sex månader sedan och nu har min före detta sambo tänkt om och vill ha pengarna i skuldbrevet. Hon hänvisar till att familjejuristen har en kopia. En kopia som ej är underskriven eller bevittnad.

Min fråga är, kan den kopian leda till att jag åter ska bli skyldig pengar till min fd sambo?


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga,

Mitt svar på din fråga beror lite på vilken form av skuldebrev det är.

Först och främst:

Skuldebrevslagen innehåller inget krav på att undertecknande av skuldebrev ska bevittnas. Att bevittna kan däremot fylla en funktion i bevishänseende vid en eventuell tvist.

Det finns två olika typer av skuldebrev: Enkelt skuldebrev och löpande skuldebrev.

Är det ett så kallat enkelt skuldebrev, som anger att du är skyldig din sambo pengar, så utgör skuldebrevet endast ett bevis. Det utgör således ingen direkt fordran mot dig, utan endast ett bevis på att du KAN ha en skuld som ska betalas. Vill du vara säker på att skuldebrevet ändå inte kan användas emot dig kan du riva det, begära tillbaka det eller anteckna på det att du har betalt. - Nu verkar det ju som så att inte alla kopior har förstörts! Risken finns då att det trots allt kan användas som bevis, då du inte har fått alla kopior som er familjejurist hade. Detta verkar dock märkligt och jag skulle rekommendera att du tar kontakt med er familjejurist igen. Om inte annat så har inte allt gått rätt till om inte alla kopior har förstörts när du bad om det! Det skulle kunna röra sig om någon form av brott, men för att kunna utreda detta närmre hade jag behövt ytterligare information.

Rör det sig om ett så kallat löpande skuldebrev, som anger att du skall betala till innehavaren av skuldebrevet (exempelvis en check) måste du återta skuldebrevet för att inte riskera att någon annan än din sambo kräver betalning. Innehavaren av skuldebrevet har rätt till betalning då denne visar fram skuldebrevet. Du kan alltså precis som vid ett enkelt skuldebrev ta tillbaka skuldebrevet, förstöra det eller anteckna på det att du har betalt.

En kopia på ett enkelt skuldebrev har således bevisverkan.

En kopia på ett löpande skuldebrev är dock utan verkan.

Som sagt, för att kunna ge dig ett fullständigt svar på hur du bör gå till väga rekommenderar jag att kontakta oss via info@lawline.se. Du får väldigt gärna då komplettera med mer information kring ärendet så hoppas jag att vi kan lösa detta på bästa sätt för dig!

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan HåkanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?