Försörjningsstöd vid ersättning från staten?

2020-03-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga gällande lag 2018:162 om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall. Om en person beviljas ersättning enligt denna lag, dvs erhåller 225 000 kr, kan personen ändå beviljas försörjningsstöd enligt SoL 4:1 utan att denna summa beaktas? Jag tolkar det så, enligt § 10 i denna lag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att få försörjningsstöd i enlighet med 4:1 SoL ska en individuell behovsprövning göras. Precis som du själv nämner ska den som beviljats ersättning i enlighet med Lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall inte påverkas på sådant sätt att det skulle inverka på rätten till försörjningsstöd. Detta uttryckligen enligt 10§ i samma lag då det ska anses som en förmögenhet och inte en inkomst som ska beaktas vid prövning om försörjningsstöd.

Din ersättning ska därmed varken beaktas eller hindra att du beviljas försörjningsstöd.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1167)
2020-09-21 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-09-20 Får man ha övervakningskameror på personalrummet.
2020-09-20 ​Får du tjänstgöra hos Försvarsmakten ifall du har fått straffvarning och finns i belastningsregistret?
2020-09-13 Hur begär man ut gamla domar?

Alla besvarade frågor (84259)