Försörjningsplikt mellan sambos?

2015-05-09 i Underhåll
FRÅGA
Hej, är jag enligt lag försörjningspliktig gentemot min sambo då jag studerar på högskola och endast erhåller CSN? Har inga övriga inkomster. Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga kan sägas vara både ja och nej, då det beror på i vilket sammanhang som frågan aktualiseras. Jag ska förklara hur detta kan komma sig här nedan!

Det kan generellt sett sägas att sambos inte har någon försörjningsplikt gentemot varandra. För gifta makar finns bestämmelsen i 6:1 Äktenskapsbalken (se här) om försörjningsplikt gentemot varandra, som anger att makarna ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Sambos omfattas dock inte av äktenskapsbalkens bestämmelser, utan lyder istället under Sambolagen (se här). Sambolagen innehåller inga bestämmelser om vare sig försörjningsplikt eller underhåll mellan sambos. Svaret på din fråga är därför att du enligt lag inte är försörjningspliktig gentemot din sambo, varken nu då du studerar eller senare när dina studier är avklarade.

Det som gör att svaret på din fråga ändå kan bli ja, är att bedömningen inte är densamma när det gäller frågor om bistånd och försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen. I 4:1 SoL (se här) finns de primära reglerna om bistånd, där en förutsättning för försörjningsstöd är att den sökande inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. I denna bedömning om en person kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt så tas då hänsyn även till en sambos inkomst, trots att det alltså inte finns någon lagstadgad försörjningsplikt mellan sambos. Denna tolkning har utvecklats i ett par rättsfall (se RÅ 1985 2:1 och RÅ 1995 ref. 48 vid intresse) och motiveras med att det inte ska vara möjligt att varken tjäna eller förlora ekonomiskt på att ingå ett äktenskap.

Sammanfattningsvis så kan därför sägas att du inte är försörjningspliktig enligt lag gentemot din sambo, men om din sambo avser att söka försörjningsstöd så kommer bedömningen huruvida det ska beviljas eller ej att utgå från ert gemensamma ekonomiska förhållande.

Hoppas att detta gav ett svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81824)