Försörjningsplikt mellan makar vid äktenskapsskillnad

2016-01-16 i Underhåll
FRÅGA
Om jag skiljer mig är jag då ekonomisk skyldig till min partners boende och att denne har mat? Under prövotiden ? Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du säger föreligger en försörjningsplikt mellan makar under ett äktenskap vad gäller kostnader som räknas till familjens underhåll, bland annat boende och mat. Regler om underhåll inom äktenskap regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) 6 kap 1-5 §§, se här.

Under betänketiden
I ditt fall verkar det som att er skilsmässa (äktenskapsskillnad) ska föregås med en betänketid. Tidpunkten för äktenskapsskillnad är i ert fall därmed först efter att denna period har förflutit och då någon av er begärt att äktenskapsskillnaden ska verkställas. Eftersom att ni fortfarande är gifta under betänketiden gäller huvudregeln om makars försörjningsplikt och därmed gäller den ovan nämnda försörjningsplikten även under denna period . Detta innebär att du fram tills tidpunkten för äktenskapsskillnad, det vill säga även under ”prövotiden”, är ekonomiskt skyldig till din partners boende och mat om din partners pengar själv inte räcker till för dessa kostnader.

Efter betänketiden
Efter tidpunkten för äktenskapsskillnad, det vill säga efter att betänketiden löpt ut och äktenskapsskillnaden har fullföljts, är huvudregeln att varje make svarar för sin försörjning. Detta framgår av ÄktB 6:7 1 st, se här. Det finns dock undantag till denna huvudregel som anges i den nämnda bestämmelsens andra och tredje stycke. Undantagen som stadgas i andra och tredje styckena, om underhåll till make efter det att en äktenskapsskillnad gått igenom, är däremot avsett för klara undantagssituationer och skall tillämpas restriktivt eftersom att huvudregeln då ett äktenskap upplöses är att det ekonomiska ansvaret makarna emellan försvinner. Man har i förarbeten och praxis uttalat att ett sådant bidrag bör utgå bara under en omställningsperiod i syfte att ge den behövande maken möjligheter att genom utbildning och omskolning skaffa förvärvsarbete eller förbättra inkomsterna.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att lämna en kommentar nedan.

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (988)
2020-11-12 Vem får underhållsstödet om barnet är över 18 år?
2020-11-04 Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?

Alla besvarade frågor (86392)