FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll01/02/2016

Försörjningsplikt mellan makar

Om min man i teorin tjänar 50 000 efter skatt och jag endast 10 000, har han skyldighet att ge mig mellanskillnaden i och med försörjningsplikten?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det finns en försörjningsplikt mellan makar som regleras i äktenskapsbalken 6 kap. 1-2 §§ https://lagen.nu/1987:230#K6P1S1 . Där anges i 1 § - Makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. I 2 § står - Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs.

Bestämmelserna är ett uttryck för lagstiftarens uppfattning om att makar bör leva på samma ekonomiska standard. Makarna ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter förmåga. En naturlig följd av detta blir att en make med större inkomst får täcka en större del av dessa utgifter. De manas inte bara till ansvar för det gemensamma hushållet utan även den andres personliga behov. Hit räknas exempelvis utgifter för kläder, rekreation, studier mm.

Försörjningsplikten innebär således att din make ska bidra till att era gemensamma och dina personliga behov täcks. Detta innebär dock inte per automatik att din make ska ge dig den mellanskillnad som finns mellan din och hans lön. Det som försörjningsplikten omfattar är endast de utgifter som krävs för ert gemensamma behov samt era personliga behov. Detta innefattar inte vad som helst utan det ska röra sig om grundläggande saker för att tillgodose behoven. För exempel se ovan.


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”