Försörjningsplikt för myndig som flyttar hemifrån?

2016-09-11 i Underhåll
FRÅGA
Jag har en 17-åring som den dag hen fyller 18 vill flytta hemifrån innan hen har egen inkomst och kan försörja sig. Hen tänker bo tillsammans med en kompis. Jag har varit i kontakt med dom sociala myndigheterna i min kommun och fått veta att lagen säger att vill undomen flytta innan hen fyllt 19 (och gått ut gymnasiet och förälderns försörjningsplikt slutar) har hen sin fulla rätt att göra så. När jag undrade vart jag ska vända mig för att få ekonomiskt stöd till en sådan flytt fick jag inget svar - jag mejlade specifikt om det två gånger.Hur kan lagen försvara en sådan här flytt? Jag har i alla år pratat med mitt barn om hur viktigt det är att kunna försörja sig själv, ha ett fast jobb och kunna ta ett eget ansvar när man funderar på att flytta hemifrån. Det finns ju en anledning till att (fågel)ungar inte lämnar boet innan dom är flygfärdiga...Jag ska tillägga att det inte finns några sociala problem i vår familj som skulle kräva att vi skiljs åt, utan det är barnet som vill känna sig fri att göra som hen vill. Problemet är helt och hållet mitt, då jag inte har någon möjlighet att betala för både mitt eget och mitt barns boende + allt annat som tillkommer i form av mat, kläder, bredband osv.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

-

När ditt barn blir myndig stämmer det att hen kan flytta som hen önskar. Hen är fri att själv bestämma var hen vill bo. Det stämmer också att vårdnadshavarna har försörjningsskyldighet så länge barnet går i skola, men längst tills att barnet är 21 år (föräldrabalken 7 kapitlet 1 §). Alltså så länge ditt barn går i grundskola, gymnasium eller annan grundutbildning. När ditt barn gått ut skolan upphör alltså din försörjningsplikt.

Det är dock ändå inte så enkelt för ditt barn att flytta eftersom du inte behöver bidra med pengar till allt såsom bredband etc. Det finns en gräns för hur mycket du behöver bidra med. Hur mycket du behöver bidra med beror på vad som är skäligt. Vid skäligthetsbedömning tar man hänsyn till (1) barnets behov och (2) din samlade ekonomiska förmåga. Saknar du ekonomisk förmåga är du inte underhållsskyldig.

Allt detta gäller även för en andra förälder.

-

Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1027)
2021-03-03 Rätt till reseersättning barn bor hos två föräldrar
2021-02-28 Hur länge är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn?
2021-02-28 Betala för min 19-åriga dotter?
2021-02-28 Har makat underhållsskyldighet om de inte bor tillsammans?

Alla besvarade frågor (89990)