Försörjningsplikt för barn under 18

2016-08-31 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Min 16-årige son har kommit in på sitt önskegymnasium på annan ort. Han bor själv i en lägenhet (2500 kr/månad). Dessutom betalar vi mobil plus bredband. Han kommer att få inackorderingsbidrag men jag vet inte med hur mycket än. Hans pappa tycker inte att detta är nödvändigt. Han vill inte stötta med pengar. Kan han vägra? Hur mycket behöver sonen i matpengar? Han äter lunch i skolan, övriga mål fixar han själv.
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Föräldrars försörjningsplikt (alltså underhållsskyldighet) regleras i kapitel 7 i Föräldrabalken (FB).

FB 7:1 st. 2 säger att föräldrar är försörjningspliktiga gentemot sina barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grund- eller gymnasieskola efter att det fyllt 18 år så är föräldrarna försörjningspliktiga till dess att barnet slutar skolan, dock längst tills barnet fyller 21 år. Han kan alltså inte vägra att betala för sonens försörjning.

I första hand ska barnets grundläggande försörjning tillgodoses. Om föräldrarnas ekonomiska förutsättningar motivera det kan det ställas krav på högre standard. När hänsyn tas till barnets egna tillgångar bör endast avkastning beaktas. Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder med mera. Om så inte sker ska föräldern betala ut ett underhållsbidrag.

Hur mycket ni ska betala för mat är svårt att säga, men konsumentverket har tabeller för rimliga matkostnader. För pojkar mellan 14-17 år anges beloppet 2460 kr om all mat lagas hemma och 1880 kr om lunch vardagar inte lagas hemma. Se här.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Problemet är inte att pappan inte vill betala för sitt barn. Han säger att om sonen bor kvar i hemkommunen får han gärna bo där varannan vecka. Men han vill inte att sonen flyttar hemifrån och han säger att om jag "driver" flytten vidare (fast det är sonen som vill) så kan jag betala för det kalaset. Kan han tvinga sonen att gå på ett gymnasium i hemkommunen?
2016-09-01 11:30
Hej! Då missuppfattade jag frågan lite. Saken är den att det är föräldrarna som bestämmer var ett underårigt barn ska bo. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Enighet verkar råda om att valet av skolform och skola för barnets räkning måste göras av vårdnadshavarna gemensamt, Ingen kan fatta beslutet var för sig. Det är självklart en problematisk sits du befinner dig i då. Trots den presumtion för gemensam vårdnad som finns är en nödvändig lösning av alltför långt gående motsättningar i fråga om barnets förhållanden att den gemensamma vårdnaden upplöses och domstolen avgör vem av föräldrarna som skall vara vårdnadshavare med full bestämmanderätt. Svaret på din fråga blir att han inte kan tvinga sonen att gå på ett visst gymnasium. Ni måste komma överens om vara han ska gå gemensamt. Om sonen trots allt flyttar bör han däremot fortfarande ha rätt till underhåll.
2016-09-01 12:57
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (980)
2020-10-23 Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (85393)