FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/07/2016

Försörjningsplikt

Försörjningsplikt för en 19 åring som har utvecklingsstörning och drogproblem. Han är skriven hos sin pappa. Vad gäller??

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

En förälders lagstadgade försörjningsplikt regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB), se här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381/#K7.

I 7 kap. 1 § 2 st. föreskrivs att ”föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga”. Bestämmelsen omfattar alltså båda föräldrarna och inte bara den ena. Det föreskrivs dock i samma bestämmelses sista stycke att kostnaderna för barnet ska fördelas mellan föräldrarna efter förmåga. Den som har störst inkomst eller samlade tillgångar bör därför rimligtvis betala mest för barnet. Dessutom kan nämnas att föräldrars försörjningsplikt endast varar tills barnet fyllt 18 år, med undantag för om barnet fortfarande går i grundskolan. Er försörjningsplikt varar således tills barnet gått ut gymnasiet men som längst tills barnet fyllt 21 år, oavsett om grundskolan då avslutats eller ej.

Hoppas du fått svar på det du undrade över.

Vänliga hälsningar,

Grete Gøtzsche FrederiksenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000