Försörjningsplikt

2016-07-31 i Underhåll
FRÅGA
Försörjningsplikt för en 19 åring som har utvecklingsstörning och drogproblem. Han är skriven hos sin pappa. Vad gäller??
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

En förälders lagstadgade försörjningsplikt regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB), se här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381/#K7.

I 7 kap. 1 § 2 st. föreskrivs att ”föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga”. Bestämmelsen omfattar alltså båda föräldrarna och inte bara den ena. Det föreskrivs dock i samma bestämmelses sista stycke att kostnaderna för barnet ska fördelas mellan föräldrarna efter förmåga. Den som har störst inkomst eller samlade tillgångar bör därför rimligtvis betala mest för barnet. Dessutom kan nämnas att föräldrars försörjningsplikt endast varar tills barnet fyllt 18 år, med undantag för om barnet fortfarande går i grundskolan. Er försörjningsplikt varar således tills barnet gått ut gymnasiet men som längst tills barnet fyllt 21 år, oavsett om grundskolan då avslutats eller ej.

Hoppas du fått svar på det du undrade över.

Vänliga hälsningar,

Grete Gøtzsche Frederiksen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1008)
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation
2021-01-19 Hur stort underhållsbidrag är rimligt?
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro

Alla besvarade frågor (88342)