Försörjningskrav vid anhöriginvandring

2020-03-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej.Jag är Svensk och gift med min Make sedan 5 år tillbaka. Vi är registrerade som gifta här i Sverige också. Min Make är i Guinea (hans hemland) just nu för att söka uppehållstillstånd för att flytta till mig här i Sverige. Jag undrar vad det riktiga är, som gäller oss egentligen? Gäller försörjningskravet på mig? Jag är förtidspensionerade sedan år 2007 och min arbetsförmåga är helt nedsatt och kan inte jobba mer i resten av mitt liv. Jag uppbär sjukersättning, garantiersättning. Vi har gjort 2 st ansökningar men fått avslag båda gångerna pga att jag inte har arbetsreleterad inkomst. Ska jag aldrig kunna leva ihop med min Make här i Sverige bara för jag är sjukpensionär? Hur kan detta vara möjligt att migrationsverket tvingar oss att leva åtskilda på detta viset när vi är äkta makar? Förvaltningsrätten har också gjort avslag på oss av samma anledning.. Har läst i lagarna att har man helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga så ska dom kunna ta hänsyn till det, men migrationsverket anser att det finns inga undantag i mitt fall. Kan nämna att min Make även har varit här på visumbesök hos mig. Förutom det så har jag besökt honom varje år, och vi har aldrig levt åtskilda så länge som vi tvingas att göra nu. Är det värt att jag överklagar förvaltningsrätten beslut? Vi är så förtvivlade och saknar varandra otroligt mycket.Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar situationen ni hamnat i och hoppas att jag kan vara till hjälp.

Försörjningskravet
Försörjningskravet du frågar om finns i 5 kap. 3 b § Utlänningslagen och 9 § Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Begränsningslagen). Begränsningslagen stiftades 2016 och skulle från början gälla till och med den 19 juli 2019 (5 p. Övergångsbestämmelserna) men förlängdes i och med den så kallade Förlängningslagen (SFS 2019:481) till och med den 19 juli 2021. Det ursprungliga försörjningskravet i 5 kap. 3 b § Utlänningslagen gäller enligt förarbetena inte för svenska medborgare (Prop. 2009/10:77 s. 21) och har skärpts i samband med Begränsningslagen. Därför omfattas du nu av kravet så länge Begränsningslagen gäller.

Endast inkomstrelaterade socialförsäkringar räknas in
Utlänningslagen och Begränsningslagen reglerar inte vilka slags inkomster som ska tas med i beräkningen för försörjningskravet och istället får vi titta på förarbetena till lagarna. I Regeringens proposition 2009/10:77 framgår bland annat att inkomsten ska vara arbetsrelaterad för att utgöra "tillräcklig försörjning". Vad arbetsrelaterad inkomst är definieras i utredningen SOU 2008:114. Sådan inkomst kan t.ex. vara arbetslöshetsersättning eller inkomstrelaterade socialförsäkringar. Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, såsom garantiersättning, är därmed tyvärr inte godtagbart.

Välja en annan anknytningsperson
Försörjningskravet gäller inte om anknytningspersonen i Sverige är ett barn under 18 år. Ett förslag på lösning är därför att, om det finns möjlighet, ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett barn istället för till dig.

Vänta ut Begränsningslagen
Om det första alternativet inte är möjligt för er är mitt förslag att vänta ut Begränsningslagen. Under förutsättning att din man inte befunnit sig i Sverige när han ansökt om uppehållstillstånd har avslaget inte fått så kallad negativ rättskraft. Det innebär att samma fråga kan prövas igen. Om beslutet hade fått negativ rättskraft hade det gällt i fyra år och ni hade inte kunnat få till en prövning på samma grunder innan dess (12 kap. 22 § Utlänningslagen). Mitt andra förslag är alltså att vänta tills Begränsningslagen slutar gälla i juli 2021 och hoppas på att en ny förlängningslag inte träder i kraft innan dess. När Begränsningslagens strikta försörjningskrav inte längre ställs på dig bör din man ha bättre förutsättningar att få uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd på annan grund
Utöver anknytning kan det finnas möjlighet att söka uppehållstillstånd på annan grund, exempelvis arbete eller studier. För mer information hänvisar jag till Migrationsverkets hemsida. Klicka här för information om arbetstillstånd och här för information om studier i Sverige.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1142)
2021-03-06 Kan få permanent uppehållstillstånd om man misstänkt mot brott.
2021-03-04 Krav för pass och medborgarskap
2021-02-28 Kan man öppna upp ett bankkonto utan samordningsnummer?
2021-02-28 Kan jag ansöka om svenskt medborgarskap för min son trots att hans medborgarskap är under utredning?

Alla besvarade frågor (89990)