Försörjningskrav och uppehållstillstånd pga. anknytning

2021-09-20 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag är svensk medborgare, min flickvän kommer från USA. vi har ansökt om sambovisa. Min fråga gäller försörjningskraven. Jag förstår ju att jag är skyldig att bistå med en viss levnadsstandard till min tjej och det gör jag gladeligen. men det jag känner mig osäker inför är just vad som ingår i den levnadsstandarden. en lägenhet och mat förstår jag men sen? kläder? telefoni? busskort? vad säger lagen om vad jag är skyldig att bistå med?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad kravet på försörjning innebär. Regler om uppehållstillstånd finns i Utlänningslagen (UtlL).

För att en utlänning ska få vistas i Sverige i mer än 3 månader krävs uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § UtlL. Förutsättningar för uppehållstillstånd om ni har varit sambos sedan tidigare finns i 5 kap. 3 § UtlL. Om så inte är fallet, utan er avsikt är att bli sambos först när din flickvän är i Sverige, regleras förutsättningarna i 5 kap. 3 a § UtlL. Gemensamt för båda alternativen är att uppehållstillstånd endast får beviljas om den person som utläggningen åberopar anknytning till kan försörja sig och ha en bostad av tillräcklig standard för sig och utlänningen, se 5 kap. 3 b § UtlL. Det finns vissa undantag från försörjningskravet, se 5 kap. 3 c-3 e §§ UtlL.

Försörjningskravets innebörd
Kravet på försörjning innebär att du behöver visa att du har regelbundna arbetsinkomster exempelvis lön från arbete, inkomstgrundad ålderspension. Hur stor din inkomst måste vara för att kravet ska uppfyllas beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad som du har. Kravet på att försörja personen innebär att inkomsten efter skatt ska räcka till den faktiska boendekostnaden och täcka normalbeloppen för de personer som ska ingå i hushållet exempelvis så ska det räcka till mat, kläder, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter. För 2021 är normalbeloppet 8 287 kr för sammanlevande sambor (se migrationsverkets hemsida här).

På migrationsverkets hemsida står det vidare att du måste kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt. Bostaden kan innehas genom äganderätt eller hyresrätt men om det rör det sig om en hyresrätt ska det gälla ett giltigt första- eller andrahandskontrakt av viss varaktighet (prop. 2009/10:77, s. 39.)

Hoppas ovanstående besvarar din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96487)