Försöksbrott, framkallande av fara, ofredande m.m

Hej!

Jag vill få råd om en följande situation:

En person/granne har vid några tillfällen försökt att köra på mig på parkeringen i anslutning till vårt hus och i närheten av den.

Han kör både fort, vårdslöst, aggressivt och nära. Han gör det avsiktligt och planerat, kommer alltid överraskande och det föreligger uppenbara risker för oss att bli skadade.

Personen i fråga använder sin bil som skrämselredskap i syfte att skrämma oss, utöva påtryckningar, hota, begränsa/eliminera vår vistelse på området och till och med tvinga oss att flytta. Kort sagt, han gör vår tillvaro helt ohållbar. Problemet försämras att jag har ett litet barn som brukar vara med mig på gården och som även hon blivit utsatt för hans farliga körning.

Anledningarna till hans beteende kan vara: hat, aggression, psykiska problem, främlingsfientlighet, behov att hävda sig och bestämma på gården, mobbning och skadeglädje. Jag misstänker även psykopatiska avvikelser: tar inte ansvar för sina handlingar, saknar ånger, medkänsla, empati , är hal och manipulativ.

Detta har pågått i snart ett år. jag vill bara poängtera att det inte bara handlar om en vårdslös körning utan att han medvetet vill skrämma och skada oss både psykiskt och fysiskt.

Jag vill göra en polisanmälan och undrar om hur man kan rubricera det som han gör (vilka brott som jag kan anklaga honom för som är straffbara), och hur gör jag för att bevisa och argumentera för att få min anmälan prövad av Polisen?

Tack för svar på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


En rad straffbestämmelser kan bli aktuella. Vilken som kan bli tillämplig i ditt fall beror på omständigheter jag inte känner till. Därför kommer jag gå igenom allihop så att du själv kan välja. Ett alternativ behöver inte utesluta ett annat. Det första jag kommer att tänka på är naturligtvis vårdslöshet i trafik, men jag antar att det inte är trafikbrott du önskar anmäla honom för, så jag kommer inte ta upp det.


Försök till mord eller misshandel (eller grov misshandel)

Varken mord eller misshandel behöver någon introduktion. Däremot, för att få förståelse för hur försöksfrågan fungerar måste jag förklara en del saker. Det skulle bli för mycket onödig text om jag redogjorde för nedanstående kriterier i detalj, jag fattar mig så kort jag kan. Brister det på någon punkt är försöksbrott uteslutet. För att din granne ska kunna fällas för försök till mord eller misshandel krävs att:

* Det finns överskjutande uppsåt. Grannen måste ha uppsåt till att begå mord eller misshandel. Allra minst krävs det alltså att grannen är likgiltig inför att begå brotten. Eftersom du skriver att grannens beteende syftar till att skrämma och hota er måste jag anta att han faktiskt inte försöker skada er. Står ni kvar på stället när han kommer, eller måste ni hoppa undan? Om ni står kvar och han bara åker så nära han kan, och väjer undan i sista sekund, kan han inte ha uppsåt att skada er. Om ni däremot måste hoppa undan kanske han har uppsåt. Han kanske också räknar med att ni ska hoppa undan. I sådana fall kan brottet framkallande av fara för annan vara aktuellt istället (mer om det nedan).

* Försök till brottet är straffbart. Detta framgår av 3 kap. 11 § brottsbalken (BrB).

* Brottet får ej ha kommit till fullbordan.

* Det ska ha förelegat fara för brottets fullbordan. Hade det t.ex funnits något hinder mellan dig och grannens bil, som exempelvis en hög mur, vore försöksbrott uteslutet.

* Brottet måste vara påbörjat. Det här kriteriet är svårare att bedöma än vad det kanske låter. När ska din granne anses påbörja något av brotten? När han sätter sig i bilen? När han vrider på ratten och siktar in sig på dig? När han är tio meter ifrån? Fem meter? Den här frågan kan jag inte avgöra, men jag kan tänka mig att han måste komma väldigt nära, särskilt med tanke på att ni rör er på en parkering. Jag skulle placera försökspunkten där föraren tror att han inte längre kan bromsa eller väja för att undvika att köra på dig.


Framkallande av fara för annan

Bestämmelsen återfinns i 3 kap. 9 § BrB. Paragrafen lyder: "Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan". Jag kan inte svara på om hans beteende utgör grov oaktsamhet, eller om det föreligger livsfara eller fara för svår kroppsskada. Den bedömningen kan endast en domstol göra. Jag kan bara gissa. Är det grov oaktsamhet att köra som han gör, särskilt med tanke på att det finns barn (som i skrämmande situationer ofta kan agera oförutsägbart och till nackdel för de själva) med i bilden? Jag tror det. Föreligger livsfara eller fara för svår kroppsskada? Det beror på hur fort och hur nära han kör.


Ofredande

Bestämmelsen återfinns i 4 kap. 7 § BrB och innebär att den som "[…] utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande […]". Att hans köring utgör hänsynslöst agerande är uppenbart och inget jag behöver gå in på närmare. Att din frid blivit kränkt är det inte heller något tvekan om. Möjligtvis kan det diskuteras om du fått din frid kränkt på ett kännbart sätt, men jag anser att så har skett. Många har blivit dömda för ofredande för, enligt mig, mycket mindre allvarliga saker. Det är inte ofta jurister (eller studenter) kan vara säkra på sin sak, men i det här fallet vågar jag påstå att din grannens agerande utgör ofredande.


Olaga hot

Bestämmelsen återfinns i 4 kap. 5 § BrB och innebär att den som "[..]hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot […]". Jag antar att han försöker framkalla allvarlig fruktan, och att det kriteriet är uppfyllt. I vart fall låter det så, baserat på informationen du lämnat. Det är dock inte säkert. Om han bara trakasserar er, och inte vill att ni ska bli väldigt rädda, räcker beteendet förmodligen inte för olaga hot. Att beteendet är hotande lär det dock inte råda några tvivel om.


Jag kan inte hjälpa dig med argumentation eller bevis

Du kan göra en polisanmälan grundad på någon eller alla ovanstående grunder. Hur du ska lägga upp argumentationen är jag övertygad om att du vet bäst själv. I vart fall hoppas jag att du fått lite vägledning i argumentationsfrågan, med hjälp av brottsbeskrivningarna ovan. Hur du ska bevisa din grannes beteende är ingen juridisk fråga, men det kan vara bra att veta att fri bevisprövning råder i Sverige. Det betyder att vilka bevis som helst får åberopas.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo