FrågaSTRAFFRÄTTBedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB19/09/2014

Försök till utpressning

Om en person är utsatt för utpressning genom att bli hotad om polisanmälan mot att man ska skiva på ett avtal som ger motparten ekonomisk fördel. Måste man då fullfölja och skriva på för att det ska vara olagligt eller kan man anmäla trots att det undertecknats nåt avtal.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först tänkte jag klargöra vad som krävs för att det ska röra sig om utpressning. Rekvisiten, de punkter som räknas upp i paragrafen, för utpressning som behövs vara uppfyllda i fallet är att en person genom olaga tvång förmår någon till handling (här skriva på avtal) som innebär en förmögenhetsöverföring, det vill säga vinning för personen som utövar utpressningen och skada för den som tvingats skriva på avtalet, 9 kap. 4 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1).

Jag ska vidare förklara mer djupgående avseende rekvisitet olaga tvång. Om personen hotar med polisanmälan för att förmå någon att utföra en handling är det att ses som olaga tvång om handlingen är otillbörlig. Huruvida tvånget är tillbörligt eller otillbörligt är svårt att bedöma för mig, då jag inte vet detaljerna. Ett exempel på ett tillbörligt tvång är att någon har en skuld till en annan person och borgenären säger åt gäldenären att betala eller så kommer personen att polisanmäla. 

Det är alltså oklart om det faktiskt rör sig om utpressning. Detaljerna vet du nog själv, så jag hoppas att mitt svar har givit dig vägledning i hur man ska bedöma fallet.

Vidare, om det är att se som utpressning, behöver inte personen skriva på avtalet för att det ska ha begåtts ett brott. I det fall personen inte skriver på avtalet är det att se som försök till utpressning, vilket är ett brott, 9 kap. 11 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P11S1).

Jag hoppas att svaret var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Sarah SaajakariRådgivare