Försök till uppsägning vid provanställning.

FRÅGA
Hejsan! Jag har var timanställd på ett ställe under våren på prov om jag skulle passa som sommarvikarie. Jag har under våren försökt få tag i dom för att säga att jag inte har trivits och inte vill fortsätta in i sommaren. Dom har inte svarat och eftersom jag endast var timanställd slutade jag bara ta pass där. Nu får jag veta att dom har utan min vetskap bokat in mig hela sommaren och att jag har missat tre pass som jag egentligen skulle jobba. Men jag har inte tackat ja till sommarvikariatet eller passen. Dom har bara bokat in mig utan mitt godkännande. Får man göra så? Hur ska jag bära mig åt? Och kan jag bli skyldig till något för dom tre passen jag inte kom på? Det enda kontraktet jag har skrivit på är vidbehovsanställning men kontraktet gick ut i maj.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Regler om anställningsförhållanden återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS). Utgångspunkten i en provanställning är att provanställningen går vidare i en tillsvidareanställning om uppsägning inte sker under perioden för provanställningen. Enligt 6 § andra stycket är det arbetstagaren eller arbetsgivaren som ska lämna besked om anställningen ska upphöra när prövotiden löpt ut. Du säger att du har försökt få tag på din arbetsgivaren men inte lyckats. Du måste alltså därför kunna bevisa att du har sagt upp din anställningen i enlighet med bestämmelsen i 6 §. Du kan bli skadeståndsskyldig för eventuell skada om din uppsägning inte är giltig.

Nu känner jag inte till exakt alla detaljer ni har avtalat om, men utgångspunkten är att avtal kan bara ingås om båda parterna är aktivt deltagande. Beroende på vad ni har avtalat om kan din anställning fortsätta under vissa omständigheter efter att avtalet löpt ut. Min uppfattning är att om du kan bevisa att du inte avsåg att fortsätta arbetet efter provtillfällena, så bör du gå fri från ansvar enligt bestämmelsen ovan.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82613)