Försök till hemfridsbrott

FRÅGA
Hej fråga! något brott? någon försökte bryta sig in i min lägenhet, genom att öppna brevlådan och rycka i dörren? kanske var reklam kille. jag kan inte bevisa vem det är . svårt att polisanmäla om ja inte har bevis.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en person som försökt bryta sig in i din lägenhet genom att öppna din brevlåda och rycka i din dörr gjort sig skyldig till något brott.


Försök till hemfridsbrott är inte kriminaliserat

Brottet som i första hand aktualiseras i samband med din fråga är hemfridsbrott – den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad döms för hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken). Som du beskriver det har dock ingen trängt in i din lägenhet utan försökt att göra det. Försök till hemfridsbrott är inte kriminaliserat. Det blir därmed omöjligt att hålla personen straffansvarig på denna grund.


Personen kan möjligtvis hållas ansvarig för ofredande

Att rycka i någon annans dörr och öppna annans brevlåda skulle möjligtvis kunna utgöra ofredande – den som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt för ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). I ditt fall är det inte givet att de enstaka handlingarna är tillräckligt allvarliga för att utgöra ofredande men om personen i fråga upprepar beteendet ett flertal gånger i framtiden skulle det vara möjligt att hålla honom eller henne straffansvarig för just ofredande genom störande kontakter.


Min rekommendation till dig

För att sammanfatta det sagda – utifrån din beskrivning framstår det som att personen som ryckt i din dörr inte kan hållas ansvarig för något brott. Det blir därför även mindre relevant att diskutera bevisproblematiken som du upplever. Om de störande kontakterna fortsätter i framtiden så skulle jag dock rekommendera att göra en anmälning till polisen eftersom det då skulle kunna utgöra ofredande.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1228)
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?

Alla besvarade frågor (96401)