Försök till grov misshandel - straff och preskription

2020-06-09 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Vad är det för straffskala på försök till grov misshandel samt finns det någon preskriptionstid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Misshandel regleras i brottsbalkens (BrB) tredje kapitel. Straffskalan för grov misshandel är 1.5-6 år fängelse (BrB 3:6 1st). Försök till grov misshandel har en straffskala på 14 dagar till sex år fängelse. Detta eftersom maxstraffet för fullbordat brott (sex år) inte får överstigas men fängelse ska ges ut och det kortaste fängelsestraffet som är möjligt är 14 dagar (BrB 23:1 2st jämte 26:1 2st).

Flera faktorer påverkar var på straffskalan man hamnar. Några exempel: motivet, skadans och kränkningens storlek (BrB 29:1 2st), om det var en del av organiserad brottslighet, om det var rasistiskt motiverat (BrB 29:2 6-7p) och om det var en följd av någon annans uppenbart kränkande beteende (BrB 29:3 1p). Det finns mycket mer som beaktas än dessa exempel. I brottsbalkens 29 kapitel kan du hitta fler.

Grov misshandel preskriberas efter tio år. Detta följer av att maxstraffet på sex år är högre än två år men lägre än åtta år (BrB 35:1 3p).

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1428)
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88385)