FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/01/2018

Förskott på arv om arvsskatt införs efter gåvotillfället men innan dödsfallet?

Hej,

vår 90-åriga mor vill ge sitt sommarhus i gåva till min bror och mig, våra andelar skulle vara 50–50. Min bror tvekar, eftersom ett hälften-ägande skulle innebära att han ska stå för hälften av kostnaderna, drift etc.

Min fråga:

Om jag får halva fastigheten i gåva i dag, och min bror "väntar med sin halva" till arvskiftet, vad händer om arvsskatten vid det laget är återinförd? Måste jag också betala avskatt på min andel av fastigheten, fast jag fått den i gåva under en period då avsskatten var avskaffad?

Vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatt får inte tas ut mer än vad som följer av de lagar och bestämmelser som gäller vid tidpunkten för en särskild omständighet. Både gåvor och arv är i nuläget skattefria och därför kan inte en framtida arvs- eller gåvoskatt påverka det arv eller den gåva som skett innan lagen träder i kraft. Detta förbud mot retroaktiv lagstiftning gällande både skatt och straff är skyddat i svensk grundlag (2 kap. 10 § andra stycket, regeringsformen).

Gåvor från föräldrar till barn presumeras vara förskott på arv om inget annat anges (6 kap. 1 §, ärvdabalken). Man antar alltså att det är ett förskott på arv. Men man kan i ett gåvobrev ange att gåvan inte ska anses vara just ett förskott på arv.

Om gåvan ges som ett förskott på arv och det sedan införs en arvsskatt är min personliga åsikt att du nog inte bör beskattas då retroaktivitetsförbudet rimligen skyddar dig här, men detta vågar jag inte säga med absolut säkerhet. Om det har införts en arvsskatt tills dess att din mor går bort och du redan fått din del som gåva men din bror får resten av sommarhuset som arv då så kommer han rimligtvis att träffas av arvsskatten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Med vänliga hälsningar,

Andreas GrundstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo