Förskott på arv och testamente

2020-05-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag har en dotter, och ett barnbarn hennes son. I mitt testamente skall de dela 50/50 på min kvarlåtenskap. Om jag ger dottersonen gåvor innan dess; räknas det då som förskott på arv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB).

Allmänt om förskott på arv
Eftersom du enbart frågar om ditt barnbarn, är det värt att betona att den som ärver dig enligt den legala arvsordningen tillfullo är din dotter (2 kap. 1 § BrB). Då ditt barnbarn enligt allmänna arvsbestämmelser inte skulle ha ärvt dig så länge hans mor är i livet, är inte heller bestämmelserna om förskott på arv relevanta för honom i detta fall.

Jag kan trots detta redogöra för de allmänna bestämmelserna om förskott på arv:

Gåvor som ges till egna barn ska som huvudregel anses utgöra förskott på arv. Undantaget är om annat har föreskrivits – exempelvis i gåvobrev eller testamente – eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett vid tidpunkten för gåvan. För alla andra arvingar, exempelvis barnbarn, gäller den motsatta huvudregeln: Gåvor utgör förskott på arv om det är särskilt föreskrivet eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs (6 kap. 1 § ÄB).

Värt att betona är att gåvor, oavsett vilken arvinge de ges till, inte ska anses utgöra förskott på arv om de utgör sedvanliga gåvor, vars värde inte står i missförhållande till givarens villkor (6 kap. 2 § andra stycket ÄB). Det innebär att exempelvis födelsedagspresenter, julklappar och liknande gåvor av sådan sort och sådant värde som du brukar ge personer i din omgivning inte räknas som förskott på arv.

Om testamente m.m

Testamenten är ett vis att åsidosätta den legala arvsordningen, för att istället själv bestämma hur ens kvarlåtenskap för fördelas. Det innebär bland annat att bestämmelserna om förskott på arv åsidosätts.

Du kan däremot själv i ditt testamente reglera om du vill att någon form av motsvarande tillämpning ska gälla för gåvor som du ger din dotter och hennes son. Du kan då förordna att vissa gåvor till din dotter och/eller dotterson ska, eller inte ska, avräknas från det de ska motta efter dig. Du kan, för att ge ett exempel, föreskriva att "Min dotter och hennes son ska av min kvarlåtenskap tilldelas hälften vardera. 2020-05-18 skänkte jag en bil till min dotter. Bilen ska vid min bortgång avräknas från hennes hälft såsom förskott från testamente. Bilen ska vid skiftet värderas till 50 tkr. I övrigt ska även gåvor till min dotter och som överstiger 7 tkr i värde avräknas från hennes hälft. Gåvor till min dotterson ska aldrig avräknas från hans hälft."

Skulle du i testamente förordna att din dotterson har rätt till mer än hälften av din kvarlåtenskap, har din dotter rätt att begära jämkning av testamentet för att få ut sin så kallade laglott. Laglotten motsvarar hälften av din kvarlåtenskap, vilket som bekant är precis vad du testamenterat henne i nuläget (7 kap. 1–3 § ÄB). I beräkningen av laglotten ingår också sådana gåvor som ej i testamente, men på ett testamentsliknande sätt, givits ditt barnbarn eller annan (7 kap. 4 § ÄB). Ett exempel på en sådan testamentsliknande gåva är om du på din dödsbädd skulle skänka saker på annat vis än såsom sedvanliga gåvor.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1183)
2021-01-26 Vad krävs för att en gåva inte ska utgöra förskott på arv?
2021-01-24 Förskott på arv
2021-01-24 Förskott på arv?
2021-01-23 Hur räknas arvet ut om en arvinge fått ett förskott?

Alla besvarade frågor (88466)