Förskott av arv

FRÅGA
Hej!Vår mamma kommer att få flytta till ett särskilt boende inom snar framtid. Eftersom vi varit tre syskon, en är avliden, så undrar nu jag och min bror vad som gäller då vi behöver avyttra lite möbler odylikt vid flytten. Måste min avlidne brors barn informeras eller vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom er mor ännu är i livet får möblerna bara avyttras med en av henne utfärdad fullmakt, därefter kommer pengarna rent juridiskt tillfalla henne. Vid er mors frånfälle träder din brors barn in i hans ställe enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637) (ÄB). Om någon av er fått en gåva av er mor innan hennes frånfälle skall detta sedan avräknas på arvet om inget annat anges enligt 6 kap. 1 § ÄB.

Du hittar ärvdabalken här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (21)
2020-11-24 Preskription av arv
2020-06-04 Kan man göra så att viss egendom endast tillfaller ena maken och dennes barn?
2020-05-06 Hur gör man så att de gemensamma barnen ärver direkt vid ena makens död?
2020-04-03 Makars och särkullbarns arvsrätt

Alla besvarade frågor (86922)