FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll22/12/2014

Försärjningsplikt efter äktenskapsskillnad

Jag har en fråga om försörjningsplikt. Jag anser att jag inte har råd att betala för min partner medan hon tycker det, vi har skickat in till tingsrätten och är under prövotid. Mina kostnader blir alltså för höga. Vad är ett rimligt belopp att hon kan kräva av mig.

Gemensamma kostnaderna som vi båda måste hjälpa till att betala är 24595:- tills huset är sålt om ett par månader, jag får ut ca 24000:- och hon får ut 15000:-. Efter detta ska ju mat, barn, nöje osv betalas. Vilket innebär att jag inte kommer ha råd med att ge henne pengar utan att själv bli skuldsatt om jag ska betala min bensin, mat, nöjen osv. Vi har två barn som vi har varannan vecka. Efter huset är sålt bor jag ju själv och då går inte ens budgetkalkylen på kosumentverkets hemsida ihop för mig.

Vad är en rimlig summa för henne att kräva av mig för att själv klara sig, hur mycket av de gemensamma kostnaderna ska jag betala resp. hon och hur mycket ska jag betala när vi inte bor ihop?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Försörjningsplikten gäller som huvudregel endast fram tills dom om äktenskapsskillnad har meddelats, eftersom ni då fortfarande är gifta. Efter att äktenskapet är upplöst är tanken att varje make ska stå för sin egen försörjning. Undantag mot detta finns dock under en övergångperiod efter äktenskapsskillnaden om den ena maken är i behov av vidare försörjning efter vad som är skäligt utifrån den andre makens förmåga att betala bidraget (detta är mycket ovanligt i Sverige). Vid behovsbedömningen kommer hänsyn alltså att tas till den ekonomiskt starkare maken ekonomi. Om bidraget skulle leda till att den andre maken tvingas dra på sig skulder så kan det knappast anses skäligt med bidraget och det kommer således inte att dömas ut. Det skulle dock kunna krävas att den andre maken får göra eftergifter på exempelvis nöje under viss tid.

Reglerna om underhåll till make efter äktenskapsskillnad är tänkta att användas med restriktivitet och är ingenting som den maken med lägre inkomst automatiskt är berättigad till. Enligt förarbeten och praxis ska underhållsbidraget användas under en övergångsperiod för att ge den andre maken tid för omskolning eller vidareutbildning för att kunna förbättra sina inkomster. Det är alltså inte tänkt att den andra maken ska gå in och kompensera den behövande makens ekonomi utan vidare, och detta brukar endast meddelas t.ex. då den ena maken har varit hemmarbetande under äktenskapet och därmed saknar egen inkomst och behöver viss tid för omskolning. I behovsbedömningen kommer även beaktas om den ekonomiskt svagare maken har fått ut några större belopp från bodelningen. Till exempel om ni säljer huset och delar på eventuellt överskott därav.  

Utifrån uppgifterna som du själv anger är min bedömning att din maka skulle få väldigt svårt med en framställan om underhållsbidrag även efter äktenskapsskillnaden. Du anger ju att du själv till och med hamnar på ett underskott enligt konsumentverkets budgetkalkyl och då saknar du helt enkelt förmågan att utge något underhållsbidrag.

vad som är ett skäligt belopp under tiden fram till äktenskapsskillnaden är svårt att svara på, men det gäller ju att sätta upp kalkyler över vardera makens inkomster och utgifter och om den ena maken, här din fru, skulle få ett underskott så hon inte har råd att betala alla fasta utgifter skulle nog ett lämpligt bidrag beräknas till mellanskillnaden så att hon hamnar på +- 0.

Victor SundhRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”