Försäljning av lägenhet efter samboende systrar där en dött

FRÅGA
Hej,Min mor äger en lägenhet tillsammans med sin syster, 50% var. Systern gick bort och nu har hennes två barn (mina kusiner) tagit över ägandet (25% var). Nu vill de sälja. Lägenheten är lite unik pga utsikt och läge och har inte varit ute på marknaden sedan huset byggdes, i slutet av 60-talet. Som jag förstår har vi två möjligheter 1) lägenheten säljs på marknaden 2) min mor köper ut mina kusiner. Om vi väljer alternativ 2). Hur värderas lägenheten? Om vi väljer alternativ 1) Kan vi kräva att försäljningen inte sker förrän om ett år så min mor kan vara i lägenheten en sommar till?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga berör arv och värdering och när jag besvarar den kommer jag att använda mig av ärvdabalken, ÄB.

Värdering

Enligt lag ska den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet och därvid anges tillgångarnas värde och skuldernas belopp (20 kap. 4 § först stycket ÄB). Det är utifrån bouppteckningen som man kan se vad din mammas systers barn får i arv.

Värderar man då din mammas systers tillgångar sådana de var vid dödsfallet måste man räkna med den eventuella värdeökningen av bostaden eftersom det är hennes tillgång. Att utgå ifrån värdet som lägenheten hade när den köptes på 60-talet är inte en rättvisande bild av hennes tillgångar. Hade man värderat lägenheten till dåvarande värde innebär det även att du som ärver av din mamma ensamt (eller med eventuella andra barn din mamma har) kommer få ta del av värdeökningen som troligen skett vilket inte är det önskvärda resultatet.

Lägenheten ska värderas till marknadsvärdet och utifrån det kommer man se vilket belopp systerns barn har rätt till i arv.

Försäljning

Jag förstår det som att din mamma och systern har gemensamt bott i lägenheten. Däremot blir inte skydd som finns för sambor och makar tillämpliga eftersom kraven som ställs upp inte är uppfyllda. Ni kan inte tvinga arvingarna att avvakta med försäljningen men däremot kan ni föreslå det och göra upp en plan med dem när den ska ske om det underlättar förhandlingarna om när försäljningen ska ske.

Sammanfattning

Lägenheten värderas till marknadsvärdet och er mamma får ena köpa ut kusinerna eller flytta. När flytten sker kan ni inom familjen diskutera, det finns inget i lag som säger att hon inte kan bo kvar men heller inget som ger henne rätt att bo kvar ett år till.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96471)