Försäljning av knivar och åldersgränser

2020-06-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
HejAngående knivlagen. Jag tillverkar som hobby knivar lite då och då.. Som lite utmaning hade jag tänkt göra en stilett.Om jag nu ska sälja etiketten så är min tolkning att du får ej överlåta eller saluhålla till personer under 21. Över 21 får du överlåta och saluhålla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) vilka krav som gäller för överlåtelse och försäljning av knivar och andra farliga föremål.

Försäljning av knivar

Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas (2 §). Med saluhållande avses att bjuda ut varan till försäljning, till exempel genom annonsering eller exponering i skyltfönster.

Bestämmelsen innebär att det är förbjudet att sälja alla typer föremål som listas samt andra liknande föremål. Utöver detta är det förbjudet att överlåta, till exempel ge eller skicka föremålen, till personer under 21 år.

Din verksamhet

Jag har förstått din fråga som att det rör en springstilett. Om jag har missförstått din fråga är du varmt välkommen att återkomma genom en ny fråga med ytterligare upplysningar om föremålet. För dig innebär detta att du inte får bjuda ut stiletten till försäljning. Det är alltså inte avgörande om en eventuell köpare är över 21 år. Inför framtiden kan det därför vara bra att vara uppmärksam på vilken typ av föremål du utbjuder till försäljning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2535)
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?
2021-01-17 Gärningsculpa

Alla besvarade frågor (88233)