Försäljning av hus vid skilsmässa

2017-01-24 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Min dotter och hennes man ska skiljas. Vad händer om de inte kan enas om att sälja huset? Hon vill sälja men inte han. Hans ekonomi tillåter inte att han köper loss halva huset från min dotter.De äger huset tillsammans och står båda för lånen.Lars
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid skilsmässa görs en bodelning där grundregeln är att makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem, medan makarnas enskilda egendom tillfaller var och en. Då din dotter och hennes man äger huset tillsammans är detta giftorättsgods som vardera make har rätt till hälften av värdet av. Det finns en reglering i 11:8 Äktenskapsbalken (ÄktB) som föreskriver att en make kan få rätt att överta makarnas gemensamma bostad om han/hon är den bäst behövande. Däremot ska en avräkning då ske från denne parts lott, så att den andra maken inte går miste om värdet.

För att besvara din fråga har din dotter således rätt till hälften av marknadsvärdet av huset, om man inte kan ordna det så att hon övertar annat giftorättsgods som motsvarar detta värde. Vill din dotters man bo kvar i huset är det därför rimligt att han köper ut din dotter till hälften av marknadsvärdet. För att räkna ut husets marknadsvärde rekommenderas att makarna utser varsin mäklare så att en objektiv bedömning kan göras.

Om det dessvärre skulle vara så att din dotter och hennes man inte kommer överens om bodelningen kan de vända sig till tingsrätten för att få en bodelningsförättare utsedd.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig till Lawlines juristbyrå på bokning@lawline.se för vidare rådgivning!

Therese Yngwe
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2685)
2020-12-04 Ska en sommarstuga ingå i en bodelning?
2020-12-03 Preskriptionstid på bodelning och åtgärdsförslag när makar är oense
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (86905)