FrågaKÖPRÄTTÖvrigt10/04/2018

Försäljning av fisk som du fångat själv

Hej! Har en fråga angående försäljning av fisk. Har en nära kontakt som jobbar på fiskebåt. Vi pratade om att jag skulle starta upp ett fiskeföretag där jag köper fisk från honom och säljer direkt till slutkonsumenten via utkörning med bil. Är detta tillåtet? Vanligtvis lägger de ut fisk på fiskeauktionen där en fiskhandlare köper fisken, sen säljer vidare till fiskaffärer och vidare till slutkonsumenten. På detta sätt kapar man ju ett par steg men tänkte kolla om ni vet om det är tillåtet?

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svenskt fiske regleras av de statliga myndigheterna Jordbruksverket och Havs och Vattenmyndigheten.

Fritidsfiske
I Sverige är det lagligt att fisk med handredskap i havet samt i de fem stora sjöarna Värnen, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön utan någon form av licens. I mindre vattendrag finns det olika regleringar beroende vart man befinner sig, detta för att skydda fiskebeståndet på rådande plats. För att få reda på vart samt hur mycket man får fiska i dessa mindre vattendrag rekommenderar jag dig att kontakta Länsstyrelsen i det rådande län. Detta gäller också vilka specifika fiskar man får lova att ta upp under rådande säsong.

Sedan 2011 gäller det att enbart licenserade yrkesfiskare får sälja fångster från havet, dock får du sälja din fångst om du fritidsfiskar i sjöar.

Hur får jag ett fiskelicens som yrkesfiskare?
Regleringar kring yrkesfiske i hav är betydligt mer reglerat än yrkesfiske i sjöar. Regler kring vad som krävs för att få någon av dessa licens hittar du här.

Sälja fisk från hav utan att passera fiskauktionen?
Till näringsidkare (företag):
För att få sälja sin fångst krävs det att man är en regisserad fångstmottagare. I ditt fall krävs det att du är registrerad enligt regler här för att rapportera era inköp till Havs och Vattenmyndigheten om du vill sälja till företag. Det krävs inte att fångsten passerar aktionen i detta fallet.

Till slutkonsument (privatperson):
Reglerna ovan omfattar inte om en privatperson köper mindre än 30kg för privat konsumtion per köpetillfälle. Det betyder att om ni säljer fångsten direkt till privatpersoner genom eran fiskebil så behöver ni inte vara registrerade fångstmottagare om ni sätter en maxgräns per köp och person på under 30kg. Det krävs inte heller här att fångsten passerar fiskeauktionen.

Slutsats
Utifrån de premisser jag har fått av dig borde det vara fullt möjligt att sälja eran fångst direkt till slutkonsumenten förutsatt att de är privatpersoner och att varje köp inte överstiger 30kg. Jag rekommenderar dig dock att kontakta Havs och Vattenmyndigheten för att säkerställa ytterligare oklarheter (kontaktuppgifter).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hugo WimbyRådgivare
Hittade du inte det du sökte?