Försäljning av depositum

FRÅGA
Hej! Om du har gått med på att låta en person förvara föremål hemma hos dig som du nu vill du bli av med, men personen vägrar att komma och hämta upp dem, trots ett flertal uppmaningar, har du då rätt att göra dig av med föremålen? Under förutsättning att du har informerat personen om att detta kommer att ske och du har gett henne en rimlig möjlighet att hämta sina saker. I det här fallet handlar det om arvegods som tar mycket plats och som tillhör en släkting.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Situationen är att betrakta som att du har hand om egendom för annans räkning (deposition).

Om personen inte hämtar egendomen inom avtalad tid, kan det bli aktuellt för depositarien (den som omhändertar egendomen dvs du i det här fallet) att sälja egendomen. För att försäljningen inte ska betraktas som olovlig, är det enklast att du begär utslag från kronofogdemyndigheten genom så kallad vanlig handräckning. Ansökan om vanlig handräckning gör du här https://www.kronofogden.se/Vanlighandrackning.html

Vänligen

Emil Forssell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (447)
2020-06-30 Hur går man tillväga för att få tillbaka egendom som man har rätt till?
2020-06-11 Kan kronofogden ändra en tingsrättsdom?
2020-06-11 Betalningsföreläggande
2020-05-06 Vad händer när jag bestridit ett betalningsföreläggande från kronofogden?

Alla besvarade frågor (81763)