Försäljare som förolämpar kund

Hej! Igår var jag och mina ryska vänner på stan i Stockholm. För en av dem var det hans första besök i Sverige och Stockholm i synnerhet. Vi bestämde oss för att börja med Gamla stan och mycket omtalat Harakiri korven helldog där om man äter "den starkaste korven i världen" inom fem minuter kommer man att vinna en t-shirt. Till min förvåning stod vi inför oöverträffad råhet. Försäljaren kallade min vän för "idioten", "stupid fuck", "pussy" framför all publik som samlades runt för att titta på challengen. De använde även fraserna som siktade mot hans ryskt ursprung ("Putin won't help you here" o.s.v. ). Jag undrar om det är lagligt att man får bete sig så i centrum av Stockholm där man för sina pengar blir förödmjukad framför publiken? Det ska väl inte vara det första intryck man får från Sverige? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det lagligt att göra som försäljaren gjorde?

Förolämpning är ett brott som är gällande när någon smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende enligt 5 kap 3 § brottsbalken (BrB).

Det finns vissa krav för att brottet ska föreligga. Bland annat måste det finnas uppsåt hos gärningsmannen (1 kap 2 § första stycket BrB). Det vill säga, gärningen måste göras medvetet och när det gäller brottet förolämpning, vara ägnad att såra en annan persons självkänsla. Förolämpningarna kan exempelvis bestå av skällsord, öknamn eller beskyllningar, och de ska riktas direkt till den berörda mottagaren.

I din väns fall är det tydligt att flertalet skällsord eller öknamn riktades mot din vän. Tillmälena som riktades mot honom verkar dessutom ha varit ämnade att såra hans självkänsla, åtminstone tycks det som att det var så det uppfattades av er.

En objektiv tolkning av omständigheterna talar därför för att din vän utsattes för brottet förolämpning. Däremot kan det finnas ansvarsfrihetsgrunder som gör att gärningen inte är brottslig (se nedan).

Samtycke

I viss mån kan man samtycka till att bli utsatt för brott. Även om detta inte skulle vara helt aktuellt i ert fall vill jag ändå redogöra för det eftersom det trots allt kan ha viss relevans.

Ansvarsfrihet föreligger om den som blivit utsatt för en gärning som annars är brottsligt lämnat samtycke till den som utförde den. Gärningen är ändå brottsligt om den med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig (24 kap 7 § BrB).

Eftersom det är en tävling att äta världens starkaste korv kan det möjligtvis ingå i företagets koncept att tillmälen ska riktas mot den som accepterar utmaningen. För att dessa tillmälen ska vara ansvarsfria måste samtycke ha lämnats av kunden.

Att lämna sitt samtycke

Samtycke till att bli utsatt för brottsliga handlingar kan lämnas såväl muntligen som under tystnad. Det krävs däremot att det finns någonting som tyder på att samtycke föreligger. Samtycket måste lämnas av den som ska bli utsatt, eller annan som är behörig att förfoga över annan persons intressen. Det ska dessutom vara lämnat under full insikt om vad som ska ske. Det vill säga din vän måste ha insett att han genom att acceptera utmaningen skulle komma att bli bemött av tillmälen och skällsord.

Eftersom din vän inte förstod vad utmaningen skulle komma att innefatta (eller att tillmälena möjligtvis inte ens är en del av utmaningen) kan jag konstatera att något samtycke till förolämpningarna inte föreligger.

Om ni vill ta detta vidare

Brottet går att polisanmäla om ni vill det. Däremot ska en åklagare inte välja att åtala såvida brottsoffret inte är under 18 eller om det inte anses påkallat av allmän synpunkt att göra så samt att vissa av förolämpningarna anspelade på hans nationella ursprung (5 kap 5 § BrB), vilket jag inte uppfattar det som. Vid sidan om straffrättsliga påföljder finns också civilrättsliga. Det innebär att din vän har rätt till skadestånd i form av kränkningsersättning om det föreligger ett brott (2 kap 3 § skadeståndslagen). Vad din vän kan göra är att stämma försäljaren alternativt företaget.

Slutsats

Tillmälena är att betrakta som förolämpning såvida de var ägnade att såra din väns självkänsla. Något samtycke till förolämpningarna har inte lämnats varför de sannolikt är att betrakta som brottsliga gärningar. Det här brottet kan tas upp av en åklagare om ni anmäler det och din vän är under 18 eller om det anses påkallat från allmän synpunkt. Ni kan också försöka lösa detta privat genom att kräva den ansvarige på kränkningsersättning.


Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo