Försäkringsolagets bedömning vid trafikskada

4-vägskorsning, 30-begränsning, högerregel, laglig a-traktor är nästan igenom korsningen-påkörd i höger sida vid bakdörren. A-traktorn snurrar runt och fastnar på en liten mur till en villaträdgård. Påköraren visar sig vara utan körkort, inga bromsspår finns på platsen. Försäkringsbolaget betalar ersättning till påköraren och vi ska stå för självrisken då det anses att påköraren inte körde tillräckligt fort. Visserligen kom a-traktorn från höger men var nästan igenom korsningen när krocken kom. Har vi någon chans att få rätt om vi överklagar beslutet? Polisen gav inget straff till a-traktorföraren.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar händelseförloppet som följande: Er A-traktor kör in i en fyrvägskorsning med högerregeln och hastighetsbegränsning på 30km/h. När ni är halvvägs genom korsningen kör en bil på er från höger sida. Ert försäkringsbolag betalar ersättning till den andra föraren och kräver er på självrisken. Den andra föraren hade inte körkort, er förare utreddes inte av polisen.

Jag kommer först gå igenom reglerna kring trafikskadeersättning och sedan belysa skillnaderna mellan polisens och försäkringsbolagets bedömningar. Det är nämligen inte helt givet att ett "friande" från polisen betyder att försäkringsbolaget ska gå på samma linje.

Trafikskadeersättning

Reglerna om ersättning för trafikskador finns i trafikskadelagen (1975:1410). Det mest relevanta i detta fall blir 10 § 2 st, vilket sammanfattat anger att försäkringen för det fordon vars "fel" olyckan var ska ersätta skadan på det andra fordonet vid en olycka. Att försäkringsbolaget får ta ut självrisk står i 21 §.

Skillnaden i vad polisen och försäkringsbolaget utreder

När polisen utreder en trafikolycka är det i första hand huruvida ett brott har begåtts som är det de fokuserar på. Det brott som kan vara aktuellt i fallet som beskrivs är vårdslöshet i trafik som finns i lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, TBL, 1 §. Det krävs att man brustit i väsentlig mån i sin omsorg och varsamhet för att detta ska bli aktuellt.

Dessutom kan ett omhändertagande av körkort bli aktuellt. Det är en åtgärd polisen får ta till enligt körkortslagen (1998:488), KKL, 5 kap 7 § och 7 kap 4. För det krävs att man brustit i stopplikten på ett sätt som inte är ringa.

Försäkringsbolaget å andra sidan har att ta ställning till vem som har vållat skadan. Det betyder ungefär bara vem som har orsakat skadan. Om det går vidare till domstol kommer domstolen bedöma samma sak.

Man kan alltså konstatera att det är ganska olika saker som polisen kontra försäkringsbolaget bedömer. Polisen måste bedöma om man har brustit i väsentlig mån eller på ett sätt som inte är ringa mot stopplikten. Försäkringsbolaget ska bara ta ställning till vems fel olyckan var, inte hur mycket fel det var. För polisen krävs det att man har gjort "mer fel" än för försäkringsbolaget.

Beviskrav i de olika bedömningarna

När det gäller trafikbrott gäller beviskravet bortom rimligt tvivel, det högsta beviskravet. Om polisen gör bedömningen att det beviskravet inte går att uppnå kommer de inte utreda fallet vidare. Det krävs alltså väldigt stark bevisning för att uppnå beviskravet.

För att omhänderta ett körkort krävs att det finns sannolika skäl att körkortsinnehavaren brutit mot stopplikt på ett sätt som inte är ringa. Sannolika skäl är ett ganska högt beviskrav, men inte lika högt som vid trafikbrottet.

För att ett fordons försäkring ska utgå krävs att olyckan var förarens fel. I fall som detta tillämpas beviskravet styrkt. Det är ett beviskrav som inte riktigt går att likställa med de två som tidigare nämnts, de avser nämligen olika sorters ärenden. Om man ändå vill jämföra dessa ligger styrkt sannolikt strax under sannolika skäl. Det betyder att det krävs mindre bevis än för sannolika skäl.

Här kan man alltså konstatera att det för försäkringsbolaget krävs mindre bevisning än för polisen för att "lägga skulden på någon".

Sammanfattning av skillnaderna

Polisen gör alltså en helt annan bedömning än försäkringsbolaget. Om polisen kommer fram till att någon begått brott eller ska bli av med körkortet kan man med relativt stor säkerhet säga att försäkringsbolaget har rätt i att anse att olyckan var den personens fel. Om polisen inte kommer fram till detta finns fortfarande ett utrymme för försäkringsbolaget att komma fram till samma slutsats. Detta påverkas dessutom av de olika beviskraven.

Chanser till framgång

Försäkringsbolaget har inget intresse av att betala ut försäkring, vilket betyder att försäkringsbolaget antagligen har gjort bedömningen att en domstol kommer anse att det är er förare som har orsakat olyckan.

Eftersom jag inte vet så mycket om olyckan har jag svårt att säga att den bedömningen är felaktig. Det som kan sägas är att avsaknaden av körkort hos den andra föraren talar för att det kanske skulle vara hens fel. Att A-traktorn snurrade runt och hamnade på en mur borde betyda att det andra fordonet färdades i ganska hög hastighet. Att det inte finns bromsspår tror jag spelar mindre roll då det lika gärna kan förklaras med att den andra föraren inte hann bromsa i stället för att det handlar om något fel från dennes sida.

Mitt svar måste tyvärr bli att jag inte kan säga att försäkringsbolaget har gjort fel i sin bedömning, men inte heller att de gjort rätt. De omständigheterna som presenteras i frågan talar för er sak, men det kan finnas andra omständigheter som talar emot den. Om jag får gissa skulle jag säga att försäkringsbolaget antagligen har gjort en korrekt bedömning, eftersom det inte ligger i deras intresse att betala ut försäkringen om de inte måste.

Vad ni kan göra

Jag vill föreslå att ni tar kontakt med en juristbyrå som kan undersöka alla omständigheter och läsa försäkringsbolagets beslut. På så sätt får ni en mer precis bedömning än vad jag kan ge. Om ni vill ha hjälp kan jag se till att Lawlines juristbyrå kontaktar er med ett prisförslag.

Om du har någon följdfråga eller vill ha hjälp av byrån nås jag på vidar.wicklund@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”