Försäkringsersättning dras av från skadestånd i brottmål

2020-04-09 i Påföljder
FRÅGA
Jag blev knivhuggen på 4 platser på höger lår och misshandlad när jag låg ner med batong, sparkar och knuten näve av 3 personer den 24:e oktober. Rättegång och dom är klar och jag blev tilldömd 76000 kronor. Jag har försäkring vilket betyder att jag kommer få pengar därifrån, men som jag förstått det så kommer det jag får från försäkringen dras av på skadeståndet dem ska betala. Hur kan det vara så om det är så, det betyder ju att JAG tekniskt sett betalar en del av deras skuld till mig. Hur är det rättvist?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga måste syftet med skadeståndet förstås. Dess syfte är inte att straffa gärningsmannen, utan att hjälpa brottsoffret ersätta den skada de lidit pga. brottet. Huruvida det som utlöst skadeståndet ens är ett brott har ingen relevans i frågan, eftersom det man ser på är vållande, samband med skadan och själva skadan.

Skadeståndet döms ut enl. 2 kap 2 § och 3 § Skadeståndslagen, vilket innebär att regler om jämkning av skadestånd pga. den ersättningsskyldiges ekonomiska omständigheter, unga ålder och liknande har inverkan på hur stor ersättningen är. I praktiken innebär det här att skadeståndet inte anses nödvändigt ifall den som får skadeståndet redan har fått ersättning från annat håll med anledning av skadan.

Kort sagt kan man säga att skadeståndet inte är till för att straffa gärningsmannen, utan för att hjälpa dig. Om du redan får hjälp finns det ingen anledning att tvinga gärningsmannen till ytterligare straff, utan skadeståndet sänks till motsvarande grad. Detta är till för att hindra personer från att sko sig på att framkalla skadeståndsituationer. Tyvärr gäller praxis även skadestånd pga. brott, eftersom skadestånd är lika för alla.

Jag hoppas detta hjälper dig förstå situationen bättre.

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91308)