FrågaÖVRIGTÖvrigt22/11/2022

Försäkringsbolaget hänvisar till hemförsäkringen vid stöld i bil, trots att det i bilförsäkringen står att stöld ersätts

Vid stöld i bil, hänvisar försäkringsbolagen till hemförsäkring, fast det på bilförsäkringen står stöld. Dom som inte har hemförsäkring då ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Din frågeställning handlar om stöld i bil, vilket jag uppfattar som att någon har brutit sig in i din bil och stulit eller försökt att stjäla lösa saker och att försäkringsbolaget hänvisar dig till hemförsäkringen för att få ersättning för detta. Då jag inte vet vilken typ av bilförsäkring du har eller vad denna omfattar kommer jag att besvara frågan genom att redogöra för vad försäkringsbolagen har för skyldigheter när det kommer till att informera kunder om vad deras försäkringar omfattar och vad du nu kan göra i denna situation. Jag kommer att utgå från att du har tecknat bilförsäkringen i egenskap av privatperson och inte i egenskap av företagsrepresentant, exempelvis som egenföretagare. Skulle du ha köpt försäkringen för ett företags räkning är det andra regler som gäller. Har du några funderingar kring detta är du mer än välkommen att ställa en ny fråga. 


Försäkringsavtalslagen (FAL) är den lag som reglerar hur försäkringsbolag ska agera och vad de är skyldiga att göra och jag kommer därför att utgå från denna lag när jag besvarar din fråga. 


Försäkringsbolagens informationsskyldighet

Försäkringsbolag har en relativt långtgående skyldighet att informera sina kunder om vad som ingår i deras försäkring. Försäkringsbolaget är skyldiga att ge dig som konsument så kallad förköpsinformation (2 kap 2 § 1 st FAL). Denna förköpsinformation ska ge dig möjlighet att bedöma om försäkringen passar dina behov eller inte. Förköpsinformationen ska så långt det är möjligt ges skriftligen (2 kap 1 § 1 st FAL). Många försäkringsbolag ger ut förköpsinformationen på deras hemsida eller erbjuder den i fysisk pappersform. I denna förköpsinformation behöver inte alla villkor framgå utan det är det huvudsakliga innehållet som på ett tydligt sätt ska framgå. Viktiga begränsningar av försäkringens omfattning ska också tydligt framgå av förköpsinformationen. Du bör därför läsa igenom ditt försäkringsavtal för att se vad som ingår i din försäkring och om det finns tydlig information om viktiga begränsningar i vad försäkringen täcker. 

Även efter det att försäkringen har tecknats är försäkringsbolaget skyldiga att ge dig information om det huvudsakliga innehållet av försäkringsvillkoren, så kallad efterköpsinformation (2 kap 4 § FAL). Enligt lag ska efterköpsinformationen särskilt innehålla information om bland annat oväntade eller stora och viktiga begränsningar av försäkringen. Försäkringsbolaget är också skyldig att informera dig om det har skett några villkorsändringar eller om det har lagts till nya villkor (2 kap 6 § 1 st FAL). Skulle försäkringsbolaget inte har informerat dig om viktiga eller oväntade begränsningar av försäkringen eller inte informerat dig om att villkoren ändrats eller att nya villkor har lagts till, får försäkringsbolaget inte använda sig av det villkoret till stöd för att neka ersättning (2 kap 8 § FAL). 


Vad kan du göra nu? 

Jag förstår att det kan vara en besvikelse att inte kunna få hjälp ur sin försäkring när något har inträffat. För att kunna lösa detta på bästa sätt är min rekommendation först och främst att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att se om ni gemensamt kan komma fram till en lösning eller om försäkringsbolaget kan hjälpa dig på något annat sätt. Du bör dessutom läsa igenom ditt försäkringsavtal för att se vad försäkringsbolaget erbjuder för ersättning ur din bilförsäkring. Om det inte framgår tydligt av ditt försäkringsavtal att denna typen av skada inte ersätts eller om det uppstår oenigheter mellan dig och ditt försäkringsbolag kan du även ta hjälp av exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden.  


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar! 


Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”