FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte06/06/2018

Försäkring med förmånstagare – ingår det i försäkringstagarens dödsbo?

Hej, om man har personliga skulder och avlider, personen har inga tillgångar alls men en livförsäkring och där barnen är förmånstagare! Kan det bli så att livförsäkringen måste i första hand betala skulderna för dödsboet och sen betalas ut till förmånstagarna?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huruvida ett utfallande belopp från en försäkring (till exempel en livförsäkring som i ditt fall) ska räknas med som en tillgång i försäkringstagarens dödsbo, och då exempelvis användas för att betala av skulder, regleras i försäkringsavtalslagen (FAL).

Huvudregeln är att detta beror på om det i försäkringen finns ett förmånstagarförordnande eller inte. Finns förmånstagare ska försäkringsbeloppet inte tilldelas dödsboet, utan tilldelas förmånstagarna (14 kap. 7 § 1 st. FAL). Det finns dock ett par undantag från denna huvudregel, och de kommer att gås igenom nedan.

Undantag som kan aktualiseras

För att förhindra att en försäkringstagare ska kunna kringgå olika arvsrättsliga regler finns ett undantag i 14 kap. 7 § 2 st. FAL. Detta undantag möjliggör för en efterlevande make eller en bröstarvinge att begära jämkning av ett förmånstagarförordnande för att på så sätt få en del av det utfallande försäkringsbeloppet. I ditt fall, där du har dina barn (bröstarvingar) som förmånstagare, skulle detta kunna bli aktuellt om du skulle ha en efterlevande make som i så fall skulle kunna begära jämkning. För att en make ska få igenom en begäran om jämkning krävs dock att denne har svåra ekonomiska förhållanden och behöver pengarna för sin försörjning (se NJA 1995 s. 423).

Ett annat undantag som är mer aktuellt utifrån din fråga är den bestämmelse som finns i 15 kap. 2 § FAL, som säger att försäkringsbeloppet fås tas i anspråk för att betala skulder även om det finns förmånstagare. Detta dock förutsatt att det rör sig om ett återkalleligt förmånstagarförordnande och skulden har uppkommit före försäkringsfallet och inte kan betalas ur försäkringstagarens kvarlåtenskap.

Sammanfattningsvis

Det är alltså av avgörande betydelse i ditt fall att förmånstagarförordnandet, där du har gjort dina barn till förmånstagare, är oåterkalleligt och inte återkalleligt. Det bör finnas en anteckning i dina försäkringsvillkor huruvida du har gjort förmånstagarförordnandet oåterkalleligt eller inte.

Svaret på din fråga är alltså att om det i din livförsäkring finns ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande där dina barn skrivits in som förmånstagare, kommer utfallande belopp från livförsäkringen att tillfalla barnen och inte dödsboet.

Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna vid fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,


Angelica KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?