Försäkring eller skadeståndstalan vid sakskada

FRÅGA
Har en juridisk person, alltså företag, möjlighet att kräva skadestånd vid inbrott och stöld av företagsegendom, eller regleras det endast under företagets försäkring?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stöld är ett typexempel på brott som medför sakskada varpå företaget kan kräva skadestånd om skadevållaren orsakat skadan uppsåtligen eller av vårdslöshet, se Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här).

Om företaget har en försäkring som utgår så kommer försäkringsersättningen att avräknas på (minskar) skadeståndet men försäkringsbolaget har i sin tur regressrätt mot den skadevållande (den som begått stölden) som får betala skadeståndet till ert försäkringsbolag istället.

Om ni väljer att väcka skadeståndstalan så har ni rätt till ett belopp som motsvarar er förlust, d.v.s. skadeståndet ska försätta er i samma ekonomiska position som om stölden inte hade inträffat. Det beloppet bör bli ungefär samma belopp som ni får ut på försäkringen, varpå det egentligen inte spelar någon roll vilken väg ni väljer att gå. Om ni väcker en skadeståndstalan och skadeståndet är högre än försäkringen så kommer försäkringsbeloppet att minska skadeståndet i motsvarande mån. Försäkringsbolaget får sedan en fordran på skadevållaren avseende försäkringsbeloppet. Genom att väcka en skadeståndstalan kan ni möjligtvis erhålla ett större belopp än vad försäkringen medger, men det saknas omständigheter för att jag ska kunna uttala mig om det.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?