Försäkring eller skadeståndstalan vid sakskada

Har en juridisk person, alltså företag, möjlighet att kräva skadestånd vid inbrott och stöld av företagsegendom, eller regleras det endast under företagets försäkring?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stöld är ett typexempel på brott som medför sakskada varpå företaget kan kräva skadestånd om skadevållaren orsakat skadan uppsåtligen eller av vårdslöshet, se Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här).

Om företaget har en försäkring som utgår så kommer försäkringsersättningen att avräknas på (minskar) skadeståndet men försäkringsbolaget har i sin tur regressrätt mot den skadevållande (den som begått stölden) som får betala skadeståndet till ert försäkringsbolag istället.

Om ni väljer att väcka skadeståndstalan så har ni rätt till ett belopp som motsvarar er förlust, d.v.s. skadeståndet ska försätta er i samma ekonomiska position som om stölden inte hade inträffat. Det beloppet bör bli ungefär samma belopp som ni får ut på försäkringen, varpå det egentligen inte spelar någon roll vilken väg ni väljer att gå. Om ni väcker en skadeståndstalan och skadeståndet är högre än försäkringen så kommer försäkringsbeloppet att minska skadeståndet i motsvarande mån. Försäkringsbolaget får sedan en fordran på skadevållaren avseende försäkringsbeloppet. Genom att väcka en skadeståndstalan kan ni möjligtvis erhålla ett större belopp än vad försäkringen medger, men det saknas omständigheter för att jag ska kunna uttala mig om det.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000