Förrättning av dödsbo

FRÅGA
Får jag som dödsbo delägare välja jurist som jag vill ska ha hand om dödsboet eller måste jag accepterar den juristen som anlitats av begravningsbyrån och som jag i övrigt har noll förtroende för ?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Först av allt behöver det inte nödvändigtvis vara en jurist som har hand om dödsboet.

Fortsättningsvis kan dödsbodelägare (om det är ett mindre dödsbo och ni är överens) istället välja gode män/förrättningsmän. Dessa ska vara kunniga och trovärdiga och får inte vara dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud för någon av dessa. Det ska även alltid vara två gode män eller förrättningsmän som förrättar bouppteckningen och intygar att boet har värderats på rätt sätt. Övriga dödsbodelägare kan lämna fullmakt till en dödsbodelägare att företräda dem.

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll