Förordnande om kvarlåtenskap genom avtal

Min far och hans syskon har precis fått ärva en stuga. Syskonen bestämde att de genom lottdragning skulle bestämma vilken som fick rätt till att köpa ut stugan från de andra syskonen. Lottdragningen vanns av min far som nu skall stå som ägare till 100% på stugan.

Det ena syskonet önskar nu skriva ett avtal som går ut på att om min far dör så skall syskonen få förtur till att köpa stugan för samma pris som min far köpte den för.

Kan detta verkligen vara ett giltigt avtal? Borde inte arvsrätten gå före i det fallet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

Utredning

Av 17 kap. 3 § ÄB framgår att avtal genom vilka en arvlåtare förfogar över sin kvarlåtenskap är ogiltiga. I 9 kap. 1 § ÄB framgår att myndiga personer får förordna om sin kvarlåtenskap genom upprättande av testamente. Enligt 10 kap. 1 § ÄB måste ett förordnande uppfylla vissa formkrav för att utgöra ett testamente, främst i form av att det ska vara bevittnat och undertecknat av testatorn och vittnena. Bestämmelserna innebär tillsammans att det enda giltiga sättet att bestämma hur ens kvarlåtenskap ska fördelas är genom att upprätta ett testamente enligt formkraven.

Bestämmelserna ovan innebär i ditt fall att ett sådant avtal som du beskriver enligt min uppfattning skulle vara ogiltigt eftersom det rör sig om ett sätt för din far att förordna om sin kvarlåtenskap genom avtal snarare än testamente. Skulle din far vilja att hans syskon ska få köpa stugan vid hans död vore det alltså möjligt att upprätta ett testamente av denna innebörd. Detta förutsätter dock att stugans värde inte överstiger hälften av det totala värdet på hans kvarlåtenskap eftersom förordnandet då skulle stå i strid med din rätt till laglott, något du kan läsa mer om exempelvis här.

Handlingsplan

Jag har svårt att ge dig en konkret rekommendation utan närmare insyn i ditt fall. Jag hoppas att mitt svar ändå var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning